Ragna III

Ragna III byla planeta v sektoru Daimar ve Středním pásu, domovina rasy Yuzzemů. Byla zalesněná s mírným podnebím, žilo tam značné množství velkých predátorů a pocházelo odtamtud jmelí.

Historie

Ačkoliv se domorodci o svůj svět dlouho handrkovali s většími a silnějšími tvory, nakonec je přechytračili a vybudovali tam sice relativně primitivní, ale veskrze spokojenou civilizaci. Planeta se dokonce stala členským světem Republiky a až do nástupu Impéria měla své zastoupení v Senátu, ale ani to nezabránilo spoustě ziskuchtivých lotrů, aby načerno vyváželi tamní vzácná dřeva a prodávali je na černém trhu.
Ve zlaté éře Republiky byli Yuzzemové ceněnými a odvážnými průzkumníky a kolonisty podobně jako dříve Corelliáni a většina jich planetu postupně opustila. Změna režimu je však uvrhla na post otroků, a to jak doma, tak zejména v imperiálním prostoru. Ragna III byla zotročování relativně ušetřena, protože bylo výhodnější sbírat Yuzzemy z jejich kolonií, kde žili ti technicky zdatnější, ale přesto tam propukla ekonomická krize, díky níž nepředstavovala pro Impérium jakoukoliv hrozbu. Většina zbývajícího obyvatelstva se obrátila k zemědělství a lovu a žila sice prostý, ale relativně spokojený život.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License