Raffico

[„Lázně? Tfuj…“]
[„No vy to samozřejmě nepotřebujete, ale jsou tu jiní, kdo by naše služby jistě využili…“]
- Churr a Raffico před podepsáním povolení k provozu speciálního salónu

Raffico byl kávově hnědý Wookiee z Kashyyyku, rodák z Karrambaculleku, masér a majitel tamního feťáckého doupěte. Měl dva syny, Frayyra a Rumbaccu, každého s jinou matkou.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 110 BBY v Karrambaculleku a většinu povinné školní docházky pod vedením místní učitelky sice proflákal, ale po nocích ze zájmu četl knížky o rostlinách, houbách a přírodní medicíně.
Krátce po roce 66 BBY si u náčelníka Churra vyžádal povolení k provozu speciálního zařízení pro náročné, a protože dostatečně mlžil, dostal ho. S jeho vedením mu pomáhala tehdejší partnerka Grramada, která se ve vesnici schovávala před mafií a která neměla sílu odmítnout některé jeho nabídky, například i zkoušení nejrůznějších drog včetně kashyyycké koky. Ačkoliv už tehdy nebyl jejich vztah nijak ideální, měli spolu kolem roku 35 BBY zdravé dítě, Frayrra.
Krátce po začátku války klonů obsluhoval Jessicu Karnis. V posledním dni války zabil Frayyra během otrokářského nájezdu bitevní superdroid Konfederace nezávislých systémů. Většina vesnice si vesměs oddechla, ale Grramada to těžce nesla a Raffica opustila, což jí tento neměl potřebu rozmlouvat.

Občanská válka

Roku 5 BBY byl odveden do Tábora 52, byl mu implantován inhibiční čip a on až do svého osvobození kashyyyckým odbojem krátce po bitvě o Yavin okopával kashyyycký chmel. Jakmile byly čipy deaktivovány, zlomil motyku o nejbližšího Trandoshana a cestou na základnu odboje v mlhovině Tyyyn si to ještě v adrenalinovém rauši rozdal s přeochotnou Borroro.
Následně posílil odboj kapitána Simbaccy a svými znalostmi přispíval k produkci přírodních léčiv z rostlin v hangárových zahradách. Nebyl sice nijak odvařený z přítomnosti Grramady na palubě, ale zvládali se jeden druhému obloukem vyhýbat a ke konfliktům nedošlo.

Potenciália

Zatím není tak docela jasné, jak reagoval na to, že se stal otcem prvního přirozeného přírůstku na palubě Jolly Jedie, ani jestli už byl o té možnosti vůbec informován.

d20

Scoundrel 2 / Noble 3 / Black Marketeer 3
STR 14 / DEX 10 / CON 12 / INT 16 / WIS 10 / CHA 16
Bluff +14, Appraise +12, Hide +12, Knowledge (drugs) +12, Move Silently +12, Craft (bath salts) +10, Entertain (massage) +10, Gather Information +10, Sense Motive +10
Stealthy, Shady Merchant, Alertness, Merchant Trader, Low Profile
Blackmail, Black Market Specialization (Front Runner)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License