Raffico

[„Lázně? Tfuj…“]
[„No vy to samozřejmě nepotřebujete, ale jsou tu jiní, kdo by naše služby jistě využili…“]
- Churr a Raffico před podepsáním povolení k provozu speciálního salónu

Raffico byl kávově hnědý Wookiee z Kashyyyku, rodák z Karrambaculleku a majitel tamního feťáckého doupěte. Měl dva syny, Frayyra a Rumbaccu, každého s jinou matkou.

Historie

Někdy po roce 66 BBY si u náčelníka Churra vyžádal povolení k provozu speciálního zařízení pro náročné, a protože dostatečně mlžil, dostal ho.
Krátce po začátku války klonů v něm obsluhoval Jessicu Karnis.
V posledním dni války mu bitevní superdroid Konfederace nezávislých systémů během otrokářského nájezdu zabil syna.
Roku 5 BBY byl odveden do Tábora 52, byl mu implantován inhibiční čip a on až do svého osvobození kashyyyckým odbojem krátce po bitvě o Yavin okopával kashyyycký chmel. Jakmile byly čipy deaktivovány, zlomil motyku o nejbližšího Trandoshana a cestou na základnu odboje v mlhovině Tyyyn si to ještě v adrenalinovém rauši rozdal s přeochotnou Borroro.

Potenciália

Následně posílil odboj kapitána Simbaccy, ale zatím není tak docela jasné, co pro ně dělal ani jak reagoval na to, že se stal otcem prvního přirozeného přírůstku na palubě Jolly Jedie.

d20

Scoundrel 2 / Noble 3 / Black Marketeer 3
STR 14 / DEX 10 / CON 12 / INT 16 / WIS 10 / CHA 16
Bluff +14, Appraise +12, Hide +12, Knowledge (drugs) +12, Move Silently +12, Craft (bath salts) +10, Entertain (massage) +10, Gather Information +10, Sense Motive +10
Stealthy, Shady Merchant, Alertness, Merchant Trader, Low Profile
Blackmail, Black Market Specialization (Front Runner)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License