Qiun-gar Koran

„Mistře, co znamená vytvořit si pouto?“
„Pouto?“
„Ano, mistře. Četl jsem o tom. Zdá se, že je to nějaké propojení mezi mistrem a žákem, ale asi jsem to pořádně nepochopil.“
„Ano, skutečně takové pouto existuje. Já osobně jsem ale také o něm pouze slyšel nebo četl. Prý propojí mistra a jeho padawana a oni spolu mohou například komunikovat pomocí myšlenek.“
- čtrnáctiletý Dave Fox a mistr Koran

Qiun-gar Koran byl Nazzar, rytíř Jedi v dekádách před pádem Republiky a mistr Dava Foxe. Byl to laskavý rytíř a mistr, který disponoval enormní trpělivostí a zásadně nikam nespěchal.

Historie

Narodil se v roce 88 BBY na Kampperelanu a i když byl jeho potenciál pro využití Síly objeven již v kolébce, silně nábožensky založení rodiče proti jeho odvedení do Chrámu na Coruscantu ostře protestovali. Malý oslík tak první tři roky svého života vyrůstal v rodinném kruhu a měl před sebou celý život pěstování velkozrnné rýže, ovšem pak začaly být jeho nehody s nevysvětlitelným hýbáním věcmi až příliš časté na to, aby se to dalo tolerovat. Rodiče ho šoupli do kláštera nedaleko hlavního města v naději, že tam už s ním něco vymyslí, a mniši skutečně něco vymysleli - poslali zprávu Řádu a tentokrát už k předání došlo, ještě v toleranci.
Malý Qiun se rychle naučil základy sebekontroly a ještě před výletem na Ilum patřil k nejklidnějším žákům vůbec. Měl trpělivosti na rozdávání, bavily ho meditace a na šerm ho nijak neužilo. V osmi letech bez obtíží zaujal mistra, a protože ani jeden z nich nespěchal, k rytířským zkouškám se dostal až v roce 58 BBY.
Nespěchal ani s výběrem vlastního učedníka, protože na to měl přece dost času, a následující léta věnoval mimo jiné péči o chrámové zahrady.
Roku 46 BBY konečně vybral padawana, Dava Foxe. Cvičil ho poctivě, důkladně a bez větších obtíží, načež ho v roce 32 BBY dovedl k bezproblémově splněným rytířským zkouškám. Jeho další učednicí se stala Salsera, jíž se věnoval se stejnou pečlivostí a laskavostí a se kterou cestoval po galaxii, většinou stopem.
V roce 29 BBY je napadla Sev'rance Tann, temná akolytka hraběte Dooku. Mistr Koran jí v souboji na meče rychle podlehl, učednici si odvedla do enklávy na Miu Leptonis IV.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License