Qex'xt

Qex'xt, pro přátele Brouk, bylo Verpin z Roche, pilot, hlavní hacker povstalecké buňky kapitána Simbaccy a bývalé Magor 6. Vyžadovalo oslovování ve středním rodě a šlo o neúnavné pracující individuum, které absolutně nechápalo humor a nejspíš i spalo se svým přenosným počítačem, na němž neustále něco kutilo. I když s někým mluvilo, obvykle koukalo kamsi do blba, a občas s sebou bez viditelných příčin škublo – to když na svá tykadla chytilo nějakou obzvláště divnou zprávu. Ve volném čase vyrábělo droidy a s palubním počítačem Jolly Jedie si tykalo. Většině povstalců z buňky alespoň jednou opravovalo počítač a některým i změnilo identitu a do bitvy létalo s X-wingem, ale bylo zároveň jediným Magorem, co dokázal podobně husarské kousky i s většími loděmi.

Historie

Někteří by o něm určitě řekli, že se magorem už vylíhlo, ale na Verpina to vlastně nebylo tak hrozné. Prostě bylo jenom trochu rychlejší, pracovitější a šikovnější než zbytek vajec z jeho snůšky a záhy bylo z Roche odesláno na zkušenou jakožto údržbář na palubě jednoho imperiálního křižníku. Ne že by se mu tam až tak nelíbilo, důstojníci ani běžná posádka se s takovým ksindlem vůbec nebavili a do jeho obslužných šachet mu nelezli, ale někdy koncem roku 7 BBY na svoje antény chytilo dost podezřele zakódovanou zprávu a něco se v něm zlomilo, načež z lodi při nejbližší příležitosti uteklo a ocitlo se tak na Naboo. Chvíli se živilo jako pilot raketoplánu mezi Theedem a Rori, sem tam si přivydělávalo nějakou tou ne zrovna legální softwarovou operací a tak se dostalo do kontaktu s povstalci na měsíčku. Kapitán to měl dlouho za obyčejného ajťáka, ale v roce 3 BBY vyšlo najevo, že mu to docela jde i s kniplem, a tak neváhal a začlenil to mezi Magory.
Dva dny po bitvě o Yavin zaútočilo společně s ostatními Magory na imperiální konvoj převážející otroky.
Pět dní po zničení Hvězdy smrti se účastnilo útoku na Hemer'oi II, kde se svou stíhačkou pokoušelo krýt Shavari. Bylo ale sestřeleno, dopadlo do lesa a letka neměla šanci to zkusit vyzvednout. Našli jej ale imperiálové a bylo zapojeno do projektu Spineless, kdy jeho mozek napojili na počítač s možností textové komunikace. Qex'xtovi se přesto podařilo odeslat z laboratorního vysílače tajné magorské SOS, které zachytil Najib Azhob Orgib na oběžné dráze a informoval o tom kapitána. Záchranná akce odhalila zrůdnost projektu, ale Broukovi už nebylo pomoci a prosilo Bananu, Emily, Štěknu a Todda, ať ukončí jeho trápení, což udělali.
Kolegové mu v hangárové zahradě postavili symbolický hrobeček, volací znak po něm zdědil Lavosk Ashasi.

d20

Scoundrel 3 / Tech Specialist 5 / Outlaw Slicer 2
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 18 / WIS 10 / CHA 10
Repair +22, Computer Use +18, Craft (computers) +18, Pilot +17, Disable Device +15, Astrogate +10, Knowledge (computers, technology) +10
Gearhead, Starship Operation (starfighters, space transport), Skill Emphasis (Computer Use), Starship Dodge, Extra Lucky
Inherent Understanding, Instant Mastery (Knowledge (technology)), Make it Fit, Tech Specialty (Mastercraft computers), Hold Together, Expert (Craft (computers)), Slicer Specialisation (Ship Systems)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License