pyrogel

Pyrogel, metalizovaný napalm, byla naftová směs s přísadou práškových kovů, která při hoření dosahovala teploty až 2800 stupňů Celsia a díky oxidačním aditivům hořela i pod vodou nebo ve vakuu. Využívala se ve strojírenství, například při sváření.
Bojové verze měly násobně vyšší účinnost a ty nejničivější se dokázaly protavit i pláštěm křižníku.

Historie

Technologie výroby pyrogelu byla známá už tisíce let, ale její bojové využití bylo po mandalorianských válkách Republikou zakázáno a jeho využití spadalo do kategorie válečných zločinů proti lidskosti. To ale v hromadění zásob a vyvíjení stále ničivějších verzí pyrogelu zabránilo jen někomu.
Roku 19 BBY bylo několik pyrogelových hlavic součástí záložního plánu Konfederace nezávislých systémů při invazi na Kashyyyk. Měly být použity, pokud by se separatistům nepodařilo dobýt Kachirho, a v takovém případě by město lehlo popelem i se všemi, kteří by v něm byli.
Odpaliště pyrogelových hlavic bylo ale napadeno skupinou duhových rytířů s podporou trebuchetu a všechny odjištěné hlavice ještě téhož dne nechal vyzvednout Churr, jenž je uschoval ve svém tajném skladišti pod Karrambacullekem. Tam byly uchráněny působení nepříznivých vlivů a po večerech je studovala Charmanna.
Dne 28. 3. 0 ABY byly tyto pyrogelové hlavice Champbaccou a Chlouppkem naloženy na Jungle Jet a odjištěné vyklopeny nad Götterdämmerungem, což zajistilo úspěch celé akce na osvobození Tábora 52.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License