Pure Neimoidia

Neimoidia, označována také jako Pure Neimoidia, byla vlhká planeta v Koloniích, domovina rasy Neimoidianů. Povrch se topil v mlze, rostly tam převážně houby a vládla tam přísná obchodní monarchie.

Historie

Planeta byla poprvé osídlena kolem roku 25 000 BBY kolonisty z Dura, jejichž potomkové se celá milénia přizpůsobovali trochu vyšší gravitaci, slabšímu světlu a nepříjemné vlhkosti a kolem roku 15 000 BBY byli považováni za separátní rasu. Byli členy Republiky a díky odlišnému způsobu výchovy mladých se začali prosazovat jako úspěšní obchodníci.
Kolem roku 4800 BBY získali domorodci několik lukrativních obchodních tras a zasadili se i o legální obchodování s kořením z Rylothu. Než vinou vysoké byrokracie zkolaboval, vydělali na tom slušný kapitál a mohli si dovolit kolonizovat další světy, mezi nimi Cato, Deko, Koru a Tarik Neimoidia. Protože každá z nich byla hezčí než původní Pure, stalo se běžnou praxí, že úspěšní Neimoidiané záhy po opuštění líhní odlétali bydlet tam, zatímco na domovské planetě zůstávali jen podvyživení dělníci.
V roce 350 BBY se planeta stala jedním ze zakládajících členů Obchodní federace, v níž Neimoidiané v následujících stoletích získali hlavní slovo. I kvůli tomu pak stála na straně separatistů a během války klonů byla napadena Velkou armádou Republiky. Během bitvy byly významně poničeny jak přístavy, tak líhně, které se pak Neimoidiané snažili obnovit po celou dobu vlády Impéria.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License