První imperiální papírna

První imperiální papírna byla společnost se sídlem na Krantu, která zásobovala Impérium všemi druhy papírových formulářů. Samozřejmě v ní pracovalo několik agentů Spynetu

Historie

Společnost byla ještě pod původním názvem Papírny Krant založena v roce 55 BBY několika podnikavými Bothany, kteří začali využívat obrovské lesy na planetě k výrobě kvalitního papíru pro celý Bothanský prostor. I bez dotací na malé podniky, které v těch letech bezvýhradně vyžíral senátor Babish, se rychle vypracovala na špičku svého oboru, rozšířila vývoz i na okolní sektory a s převratem v roce 19 BBY rychle změnila jméno, díky čemuž získala lukrativní kontrakt na dodávky formulářů pro Coruscant a další centra imperiální byrokracie.
Dva týdny po bitvě o Yavin se za její zaměstnance během mise na Hemer'oi II vydávali Todd Bingley, Banana Brannigan, Emily a Štěkna, které díky tomu Peppa nechal bez dohledu nedaleko zakázané zóny.
Sedmnáct dní po zničení Hvězdy smrti použili stejný trik Kody-Kann Tonewy, Banana a Emily při cestě na Miu Leptonis IV. I tady je to dostalo přes imperiální křižník na orbitě, ale tamní guvernérka následně na společnost poslala důkladný audit a nechala sledovat pohyb zaměstnanců. Audit však odhalil pouze to, že jedna ze zaměstnankyň pravděpodobně iniciovala neoprávněný průzkum planet, ale protože se tomu nařčení vehementně bránila, měla alibi a hlavně byla muž, nakonec z toho vyvázla jenom s napomenutím.
Společnosti bylo následně důrazně doporučeno posílit bezpečnostní opatření, s čímž vedení v zájmu další spolupráce bezvýhradně souhlasilo.

Zaměstnanci

b_103937.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License