Prófa

RC-31065, známější jako Prófa, byl klon z Kamina, voják zvláštních jednotek a původní velící důstojník komanda Shyyyo Squad. Přezdívku dostal podle chytrého trpaslíka z kashyyyckých pohádek, protože mezi ostatními klony vynikal inovativním přístupem k věci. Měl rád strategické manuály a svou DC-15s a jeho jediným přáním bylo vidět někdy naživo zápas Gundarkomutů.

Historie

Klonovací válec opustil v roce 32 BBY a o dva roky později byl v biologických čtyřech letech spolu s dalšími 103 kadety svěřen do péče seržanta Rocca. Ten z nich v následujících letech cvičil elitní vojáky a Prófa vykazoval dostatečně slibné výsledky na to, aby byl později jmenován velitelem jednoho z útvarů. Jeho jednotka patřila dlouhodobě k nejlepším a Prófa na tom měl nezanedbatelný podíl. V nemnohých chvílích volna preferoval samostudium námořní taktiky, ale občas místo toho s Rejpalem, Šmudlou a Štístkem sledoval zápasy KFL, na nichž jim seržant Rocco ukazoval některé méně standardizované taktické manévry.
Den před bitvou o Geonosis ho při skupinovém cvičení s ostrou municí nešťastně odraženou střelou zabil Kejchal od Slyyyg Squad. Vinu na sebe vzal seržant Rocco, který pak převzal Prófovu pozici a vykonával ji až do konce války klonů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License