přemostění myslí

Přemostění myslí byla vzácná a do značné míry vrozená schopnost, která uživateli Síly umožňovala vytvářet instantní komunikační a emoční mosty mezi různými bytostmi, a to na jakoukoliv vzdálenost. Podmínkou bylo, aby uživatel dobře znal cíle svého snažení a dokázal je podle toho v Síle zaměřit. Po mostě pak šlo přenášet emoce, slova a vizuální i další vjemy, přičemž kvalita přenosu závisela na míře soustředění uživatele. Dlouhodobé udržení aktivního mostu bylo fyzicky náročné, zejména při propojování více osob.

Historie

Zatímco běžná pouta v Síle, například mezi mistrem a padawanem, vznikala relativně často už od prvních pokusů se Silou, přemostění myslí bylo dlouho zcela neznámou technikou, kterou bylo možné se naučit ovládat jen s vrozeným předpokladem. Takový vrozený talent se v éře Republiky objevil přibližně jednou za dvě tisíciletí a technika tedy nebyla dobře zdokumentovaná ani v době největší slávy Řádu.
V novodobé historii byla prvním talentem Aya Vitthar, Togruta ze Shili, které se však nedostalo výcviku a dokázala propojovat jenom členy vlastní rodiny, navíc nekontrolovaně.
Lépe na tom byla její vnučka Cae, která svůj dar objevila krátce po vyhlášení rozkazu 66, během studia v enklávě na Miu Leptonis IV. Pod dohledem Šedého Šuma se naučila s ním pořádně zacházet a už koncem roku 15 BBY tak dokázala z enklávy kontaktovat zajatého velmistra Champbaccu na Citadele. Schopnost sem tam použila i po rozpadu akademie, ke kontrole přeživších známých, ale prováděla to hlavně když spali a považovali ji za sen.
Důležitou roli hrálo přemosťování v konečném pádu Citadely, kdy Cae nejprve pomocí Síly povzbuzovala Emily, později z můstku Götterdämmerungu udržovala kontakt s výsadkem během bitvy o Karafuto a kompenzovala tak kompletní rušení. 10. 9. 0 ABY se během oslav vítězství na Oarligu postupně spojila s přeživšími akademiky a potvrdila, že jsou stále naživu, a to dokonce včetně školnice.
V následujících měsících fungovala jako spojovací důstojník na Jolly Jediovi a Shteffan se marně pokoušel vyrobit zařízení, které by fungovalo na podobném principu. Její aktivitu v Síle zaznamenal člen inkviziční sekce z Neznámých regionů, ale nedokázal ji zatím najít ani se na její spojení napojit.
28. 5. 1 ABY sehrála schopnost klíčovou roli v záchraně Wyrrgyho.

Známí uživatelé

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License