Prefsbelt

Prefsbelt byl sektor ve Vnějším okraji, v těsném sousedství Divokého vesmíru.

Soustavy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License