Poklad ve stříbrném dole

Poklad ve stříbrném dole: 14. 4. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Filas, Grramada, Leela, Štěkna
Místo určení: Střední pás, sektor Mytaranor, soustava Kashyyyk, Shurr VI

Úvod do děje

Poddaní Šošonského krále při rutinním sběru vodíku z atmosféry Shurru zjistili, že se na jednom z jeho měsíců nachází podezřele dobře zabezpečená důlní šachta, do které nebyli schopni se dostat ani proniknout senzory. Kanrryuh požádal o asistenci Křupkový odboj, se kterým před více než rokem odešla jeho přední odbornice na otevírání zamčených dveří, a protože osvědčená výsadková skupina už stihla vyspat posvatbovou kocovinu a těšila se do akce, vyrazily dámy na palubě Mořského koníka hyperprostorovou zkratkou do mlhoviny Tyyyn.

Detaily

14. 4. 1 ABY

06:50 Po pár hodinách v hyperprostoru vyskočil Mořský koník nedaleko pevnosti Boyarr a posádka dostala od Kanryho, kterému se povedlo mezi svými lidmi najít pamětníka, další informace - že se na měsíci kdysi dávno začal budovat stříbrný důl, ale skončilo to tunelem a po několika pokusech o alespoň částečnou rentabilitu ukládáním radioaktivního polonia byl celý objekt opuštěn a nechán ležet ladem, bez jakýchkoliv dalších úprav.
07:00 Leela doletěla k Shurru VI a navedla loď k cílovému kaňonu.
07:01 Mořský koník vypustil sondy, aby pokryly větší plochu a hledaly vstup do dolu.
07:15 Jeskyně ve stěně kaňonu byla nalezena a Leela do ní vletěla, otočila loď čumákem ven a dosedla. Sondy zůstaly rozprostřené venku, připravené varovat před nebezpečím.
07:16 Filas zůstal v lodi, holky vystoupily a za svitu baterek se daly do průzkumu okolí. Emily vyrazila k pásovému podavači, Štěkna s Bananou se vydaly k airlocku do velína.
07:18 Emily nahlásila, že podavač je papundeklový a díra ve stěně, ze které vychází, končí po pár metrech. Pod zavřenými vraty vedla jedna kolejnice a za nimi vycítila velkou místnost.
07:19 Protože celý velín byl bez proudu a airlock tedy nešel použít, napojily ho Leela s Bananou na startovací generátor z Mořského koníka, načež se všechny bez problémů dostaly dovnitř.
07:20 Grramada se od hlavního panelu pustila do prolamování bezpečnostních zámků, ostatní holky kontrolovaly výstupy ze dvou kamer, přičemž jedna sledovala tři těžební droidy v nabíječce, a pokoušely se v ostatních terminálech najít plánky důlních štol nebo cokoliv dalšího, co by jim mohlo pomoci.
07:22 Přístupné plány komplexu byly zastaralé, ale holky aspoň získaly přehled o tom, co se dole nachází za bludiště. Rovněž se povedlo zpřístupnit poslední záznam z konzole, hologram neznámého Wookie, který bručivě varoval kohokoliv příchozího, že pokud hledá stříbro nebo drahé kameny, měl by jít pryč, neboť tyhle dveře skrývají poklad jiného druhu.
07:35 Banana se sice nedokázala dostat k žádným bezpečnostním funkcím uvnitř tunelů, ale povedlo se jí nahodit důlní reaktor a přepnout zdroj velína ze startovacího generátoru. Možnost zapnout v hangáru silové pole a vyrovnat v něm tlak skupina z bezpečnostních důvodů zamítla, ale po krátké úvaze byl spuštěn výrobník atmosféry s tím, že za pár minut by se dole mělo dát pohodlně pohybovat i bez skafandrů.
07:38 Grramada se prolomila posledním zámkem, ale než se stačila zaradovat, dostala od vedlejšího panelu ránu proudem, až jí vzplálo několik chlupů. Emily ji odvedla vydýchat do lodě.
07:50 Ačkoliv dveře už byly otevřené a výtah přístupný, bylo rozhodnuto ještě počkat, až se dole vyrovnají tlaky a také až bude Grramada zase při vědomí, aby na ně mohla dávat pozor z velína.
08:12 Všechny přítomné kromě Grramady, která zůstala v kukani, nastoupily na výtah a vydaly se dolů. Leela si s sebou vzala kolečkovou židli z velína, co kdyby se hodila.
08:20 Grramada cestou zprovoznila kabelový interkom, takže byl částečně překonán problém s přerušeným rádiovým spojením s povrchem, a čtveřice ve výtahu si sundala skafandry. Po zastavení výtahu narazily na tři těžební droidy, které už viděly na záběrech z kamer - jeden z nich byl větší, vyzbrojený kromě krumpáče i kuší a na hlavě měl světlý mop. Všichni tři pomalu ožívali.
08:21 Emily se vydala opatrně s blasterem před sebou k blonďákovi, Banana ji jistila z dálky, Štěkna kontrolovala protější stěnu a Leela se rozhodla, že si zamachruje: vystřelovacím kabelem z jednoho ze svých nátepníků začala obmotávat droidy s úmyslem pak do všech naráz pustit proud, ale u posledního se zamotala do nabíječky a zařízení si zkratovala. Roboti definitivně ožili.
08:22 V krátké přestřelce byli droidi zničeni a skupina pokračovala dál po kolejnici, do tunelu.
08:27 Na křižovatce zkontrolovaly nejprve tunel nalevo, ale narazily jen na uzavřené chodby s cedulemi ohlašujícími uložení nebezpečného odpadu, což výstup z Bananina dozimetru potvrzoval. Podobná situace byla ve štole přímo naproti tunelu do výtahu.
08:37 Skupina pokračovala zbývajícím tunelem, který byl delší a na jehož konci se nacházel pojízdný důlní vozík. Leela si u něj odložila svou židli, nastoupila s Emily a Bananou dovnitř a nechala se Štěknou tlačit.
08:41 S důlním vozíkem dorazila čtveřice až do velké místnosti plné regálů s knihami. Kolejnice vedla rovně až k zavřeným dveřím. Regály byly ke kolejnici kolmo a na jejich druhém konci se nacházelo dalších šest droidů, z toho dva větší, jeden zrzek a druhý černý.
08:42 Štěkna potichu vyšplhala na jednu z knihoven a zjišťovala, jestli se mezi regály nepohybují další droidi, zbytek kradmo pokračoval ke dveřím a bez problémů je otevřel, aniž by si droidi něčeho všimli.
08:43 Za dveřmi se nacházela strojovna s reaktorem a množstvím terminálů, přičemž jeden vypadal jako řídící jednotka droidů. Všechno bylo v psaném shyriiwooku a holky tedy musely dát hlavy dohromady, ale začaly něco zkoušet a Štěkna se k nim pomalu a tiše vydala taky.
08:48 Po pár minutách zkusmého mlácení do klávesnice tak nějak na Wyrrgyho se jim povedlo najít a spustit proceduru, která něco vypínala. Nebyly si úplně jisté, co by to tak mohlo být, ale nic lepšího tam nebylo, tak se vrátily ke dveřím a koukaly, co to udělalo.
08:49 Z jejich pozice byl vidět pouze větší droid se zrzavým mopem, který i nadále skenoval blízký perimetr. Emily s Leelou vyrazily potichu po kolejnici zpátky, aby zkontrolovaly ostatní.
08:51 Emily dala z druhého konce knihovny vědět, že horník s černým mopem je funkční taky, ale čtveřice slabších je vypnutá. S Leelou se pak k onomu černému začala potichu přikrádat, což vzala Štěkna jako znamení, že má udělat totéž se svým zrzkem. Banana udělala pár kroků zpátky po kolejnici a k zrzavému se blížila mezi regály s knihami.
08:52 Leele cinkla kovová výztuž lekku o opasek, droid s černým mopem ji odhalil a začal k ní zvedat kuši. Štěkna využila toho, že se droid se zrzavým mopem otočil, urychleně překonala posledních pár metrů a skočila na něj s tím, že mu urve hlavu. Banana rovněž přidala do kroku, Emily zahájila palbu.
08:53 Černý droid padl pod výstřely manalorianského blasteru, zrzavému se po chvíli přetahování povedlo Štěknu shodit a díky nižší gravitaci s ní mrštil docela daleko. Chtěl ji střelit kuší, ale té praskla tětiva, čehož si nevšiml a trochu se tím zablokoval.
08:54 Emily a Leela přibíhaly na pomoc, ale Banana už měla volné palebné pole a druhou ranou ze své pistole zrzavého droida dorazila.
08:55 Čtveřice ohledala torza droidů a zjistila, že mají až zbytečně humanoidní detaily. Ačkoliv to vypadalo, že se původně jednalo o sériově vyráběné těžební droidy, každý měl nějakou drobnou unikátní úpravu, kterou korunoval již z dálky postřehnutelný mop na hlavě.
Následné zkoumání místnosti odhalilo krb a dvě zrcadla, v nichž se odráželo všechno kromě čtyř přítomných a torz droidů. Všem bleskově došlo, že nejsou upírky, že to prostě jenom nejsou zrcadla, nýbrž okna do zrcadlově převrácené místnosti, po chvilce šmátrání našly ovládací čudlík a otevřely vchod krbem.
08:56 Leela s Bananou začaly porovnávat inventář knihoven, jestli nenajdou nějakou anomálii v jejich zrcadlovém uspořádání, Emily se Štěknou prohledávaly místnost jako takovou.
08:58 První skupina anomálii skutečně našla, a to toho druhu, že se v celé knihovně nacházelo jen jednadvacet různých titulů, jejichž náhodným permutováním v policích bylo dosaženo dojmu různorodé sbírky. Emily objevila něco, co vypadalo jako skryté dveře, a podezřelý svícen, Štěkna zase další výstup interkomu, přes který se mohly spojit s Grramadou ve velíně nahoře.
08:59 Emily zatáhla za svícen a otevřela malou místnost, v níž byly další dveře a malý terminál se čtečkou otisků dlaně. Když si s ovládáním chvíli hrály, informoval je Klekipetrův hologram, že se dveře otevřou jen příslušníkovi královského rodu.
09:00 Grramada vypověděla, že její matka byla prostá pošťačka a otec neznámý přespolní chuligán, tak ji ani nezkoušely. Emily začala zvažovat, koho z Jolly Jedie přivolat, ale Banana zavčas poznamenala, že použitá předpotopní technologie by sotva byla schopná rozpoznat z pouhého otisku nějaký původ a reagovat na něj dost rychle na to, aby se dala prakticky použít jako kód k otevírání dveří. Z ohledání trosek droidů navíc rychle vyšlo najevo, že mají v prackách čip neznámého účelu, a bylo tedy ujednáno, že použijí je.
09:02 Leela zkusmo otevřela jednu z učebnic kashyyyckého dějepisu, ale rychle ji to přestalo bavit a jednoduše zkusila přiložit první ruku, kterou měla po ruce. Dveře se otevřely a Klekipetrův hologram k tomu poznamenal, že královského rodu je dneska díky nezřízenému míchání beztak úplně každý.
09:03 Všechny čtyři se ocitly v místnosti s obřím počítačovým jádrem, na němž byly zálohy genealogických archivů Komise odborného posouzení rodu z Okikuti. Poslední záznam pocházel z roku 450 BBY, ale i tak se jednalo o poklad nevyčíslitelné hodnoty. Leela přemýšlela, jak ho střelit, Banana s hrůzou poznamenala, že na něco tak obrovského s sebou nemá dost velký externí disk.
09:10 Zatímco Emily nakládala knížky na vozík, protože se na Jolly Jediovi mohly hodit minimálně paní učitelce Tatrance, Banana přišla s nápadem, jak zvýšit kapacitu svého přenosného disku s použitím vnitřní paměti rozstřílených droidů, a skutečně se jí povedlo stáhnout všechna důležitá data s tím, že sice musela použít dost brutální kompresi, ale v případě potřeby se vlastně mohla kdykoliv vrátit. Leela zvažovala, že zrekvíruje kuše větších droidů, ale bylo jí vysvětleno, že takový šunt ani na holoBayi neprodá.
09:22 Skupina se s diskem, vozíkem knih a kolečkovou židlí dostala zpátky k výtahu, nastoupila do něj a Grramada si je přivolala nahoru.
09:30 Již opět ve skafandrech se čtveřice sešla s Grramadou, odpojily startovací generátor, naložily všechno na Mořského koníka, Emily za nimi zavřela a Banana ještě letmo zkontrolovala, jestli se v jeskyni neschovává někdo, kdo by jim třeba mohl na loď střelit sledovací zařízení.
09:37 Mořský koník opustil kaňon i gravitační pole Shurru VI a zamířil zpátky do mlhoviny Tyyyn.
09:39 Lodní senzory zaznamenaly přestřelku v horní atmosféře Shurru, kdy na neozbrojenou trandoshanskou loď dorážely dvě stíhačky TIE. Leela chtěla pláchnout, ale Emily s Bananou ji přesvědčily, že bude lepší napadeným pomoci.
09:41 Banana vyrušila komunikaci, aby si stíhačky náhodou nezavolaly o posily, Leela s Filasem pilotovali a Emily se Štěknou ve střílnách provedly s oběma imperiálními stroji rychlý proces.
09:42 Bananě se povedlo opět nahodit komunikaci a vyšlo najevo, že na lodi je několik členů trandoshanského disentu, který byl pro své smýšlení nucen ve spěchu opustit Trandoshu.
09:49 Mořský koník loď obezřetně doprovodil do bezpečí mlhoviny a cestou vyšlo najevo, že se uprchlíci osobně znají s Hesskou, což potvrdili přehráním důležité zprávy od odboje. Bylo rozhodnuto, že na Jolly Jedie doletí obě lodě, jen ta jejich bude prohlédnuta o poznání důkladněji a venator se obratem přesune o soustavu dál.
09:55 Při průletu kolem pevnosti Boyarr nahlásila Emily Kanrymu, co přesně se jim v dole povedlo najít, a Banana odvysílala stažená data.
09:59 Obě lodě opustily soustavu Kashyyyk.

Následky

Annapurna dostala spoustu materiálu ke zkoumání a zanedlouho začala odhalovat zajímavá rodinná pouta, Leela si vydělala pěkné peníze a ještě získala potenciální pašerácký úkryt.
Reka a Lizzie byly zachráněny před lágrem pro politické odpůrce, posílily posádku Jolly Jedie a podaly velení důležité svědectví o situaci na Trandoshe.
Kashyyycký odboj se později ve skladišti stavil také a odvezl si na Boyarr svůj příděl pohádkových knížek, což velmi přišlo vhod Aryce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License