Po stopách Brouka

Po stopách Brouka: 19. 3. 0 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Štěkna, Todd Bingley
Místo určení: Vnější okraj, sektor Tungra, Hemer'oi II

Úvod do děje

Protože Najib-Azhob Orgib upadal do stále hlubší deprese z toho, jak mu Emily přebral Kody-Kann Tonewy, a potřeboval chvíli soukromí, poslal ho kapitán Simbacca obhlídnout planetu Hemer’oi II, kde Magoři tři dny zpátky provedli nálet na sochu Císaře. Existovala totiž šance, že Magor 6, který byl během náletu sestřelen, přežil a bude se pokoušet o odeslání SOS.
Najib skutečně na veřejném pásmu zachytil vysílání tajného magorského SOS. Simbacca po předání této informace silně zvažoval záchrannou misi a než se rozhodl, instruoval Najiba, aby zkusil zjistit víc a hlavně na signál odpověděl. Najib udělal, jak mu bylo řečeno, ale odhalila ho imperiální hlídka. Naštěstí měl předvypočítaný skok do hyperprostoru, a tak se s Cocotte Minute dostal z dosahu nebezpečí během vteřiny a ještě stihl postřehnout, že vysílání z planety ustalo. Simbacca se rozhodl prověřit možnost, že je Qex’xt naživu, a pověřil holky, aby zkusily něco vymyslet.
Banana vyrobila perfektní krytí, kdy se měl výsadek vydávat za prospektory z První imperiální papírny, kteří si přiletěli prohlédnout stromy na tvorbu těch nejlepších formulářových papírů. Identifikační cylindry vytiskla na nedávno získané tiskárně a na kapitánovo doporučení s sebou vzali Todda, který dostal buřinku a vycházkovou hůl a měl vystupovat jako šéf.
Magoři paralelně k tomu letěli provést útok na další sochu Císaře, aby na sebe natáhli co nejvíc imperiální pozornosti a Hemer’oi II zůstal co nejprázdnější.

Detaily

09:37 Lambda dorazila na orbitu Hemer’oi II a Banana poslala identifikaci imperiálnímu křižníku, který hlídal celou soustavu.
09:42 Krytí za První imperiální papírnu zafungovalo, dostali povolení k průletu blokádou a přístup do přístavu na planetě.
09:51 Štěkna přistála s lodí a po nahlášení se je přišel převzít a přivítat Peppa, který jim měl být nápomocný.
10:05 Todd si s Peppou dali kávu, pohovořili a pak i s ostatními nastoupili na transport, který je převezl až k lesu v blízkosti jednoho ze tří zdrojů signálu, které Najib zachytil.
11:00 Transport se zastavil a skupina i s Peppou vystoupila. Chvíli se točil kolem jejich obhlížení okolí a informoval je, že několik kilometrů severně je zakázaná oblast kvůli zvýšené radiaci.
11:08 Todd mu poděkoval a domluvili se, že protože jim to bude několik hodin trvat, může Peppa letět zpět a až budou mít hotovo, tak si pro něj zavolají.
11:10 Peppa souhlasil a odjel.
11:15 Když bylo jisté, že je Peppa pryč, holky se vydaly na sever ke zdroji signálu a Todd zůstal, kdyby se chtěl přeci jen někdo vrátit.
11:31 Holky narazily na výstražné cedule informující o zákazu vstupu a zvýšené radiaci. Děvčata cedule obešla a obezřetně pokračovala dál.
11:33 Banana si všimla kamery na stromě a podařilo se jí na ni dálkově nahackovat a spustit na ní smyčku, aby mohly bez problémů projít. Stejný postup zopakovala ještě několikrát.
12:28 Štěkna ucítila pach výkalů, vydaly se jejich směrem.
12:37 Děvčata spatřila vysílač, který hlídala nemalá posádka stormtrooperů. Jich si naštěstí nikdo nevšiml.
12:39 Banana na senzoru zachytila silnou energetickou stopu pod zemí. Vyhodnotila, že jde o kabel, který vede ke zbylým dvěma zdrojům signálu.
12:40 Holky se vydaly po kabelu a zavolaly Toddovi, aby se sešli v místě střetu všech tří kabelů.
14:30 Peppa zavolala Toddovi, jestli je vše OK. Todd mu potvrdil, že je a že se ozvou, až budou potřebovat odvoz.
16:24 Všichni se sešli v místě střetu kabelů, ale neviděli nic zajímavého, stáli na lesním palouku a široko daleko nic.
16:29 Todd se znuděně opřel o jednu větev, která však byla skrytým spínačem. Otevřel se tajný výtah v umělém stromě a skupina si bez dlouhého váhání nastoupila.
16:35 Po dlouhé cestě dolů a hraní výtahové hudby se výtah zastavil. Vystoupili do menší prázdné místnosti. Banana spatřila v Síle několik siluet skrz zdi a aby si své podezření potvrdila, nasoukala se do šachty, kterou zkontrolovala vedlejší chodbu.
16:37 V kruhové chodbě kolem místnosti s výtahem byli jenom tři stormtroopeři. Nahlásila to zbytku skupiny a ti si trojici nadběhli.
16:38 Na první dva naběhl Todd a zabil je prostým sražením hlav o sebe, třetího, vylekaného tím rámusem, vzala Štěkna kudlou zezadu. Skupina se pak znovu spojila a pokračovala v obhlídce základny.
16:47 Našli technické zázemí, kde u počítače seděl jeden vědec.
16:48 Štěkna se k němu připlížila, čapla ho a Todd mu vysvětlil, že jim chce povědět úplně všechno.
16:50 Vědec to skutečně udělal. Vysvětlil jim, že na základně probíhá těžce experimentální výzkum, nicméně o Broukovi nic nevěděl, tak ho omráčili a zavřeli na dámské záchody.
16:51 Banana stáhla nějaké dokumenty v naději, že by se jim to později mohlo hodit.
16:56 Za dalšími dveřmi našli jídelnu, které šéfoval Besalisk. Skupina se s ním dala do řeči.
16:58 Neřekl jim toho moc, protože to byl jenom kuchař, a i jeho obratem omráčili a schovali v kuchyni.
17:00 Vzhledem k času se skupina celkem oprávněně obávala, že dovnitř můžou co nevidět nakráčet hladoví stormtroopeři. Štěkna toho ale využila, nasypala do připraveného jídla směs uspávadla s projímadlem a Todd se převlékl do kuchařské zástěry v naději, že si rozdílu nikdo z posádky nevšimne. Banana a Emily zaběhly do kumbálu na košťata, pro košťata.
17:05 Todd si osahal kasu, Štěkna pořádně promíchala směs, Emily s Bananou vysmýčily přístupovou cestu od krve z předchozí potyčky s trojicí stormtrooperů.
17:06 Sotva se dámy schovaly do kuchyně, do jídelny vešli první vojáci. Todd začal vydávat obědy a všechno šlo hladce.
17:16 Všichni vojáci už seděli a futrovali se přídělem, ale ten poslední zůstal u kasy a začal si kuchaře podezřívavě prohlížet a vzápětí se ho i vyptával na detaily jeho služby.
17:17 Todd blafoval, až se mu z uší kouřilo, ale voják nebyl přesvědčen a sahal po zbrani. Emily odjistila blaster a připravovala se na přestřelku.
17:18 První z večeřících sebou praštil o stůl, ostatní zatím pociťovali jenom rozostřené vidění a zpomalení reflexů. Většina jich začala panikařit, což na chvíli odrovnalo Bananu. Podezřívavý stormtrooper, který dosud nepozřel jediné sousto, chtěl zbraní namířit na Todda, ale ten ho bleskově sejmul kasičkou na dýška.
17:30 Spoutali spící stormtroopery jejich vlastními pouty a odtáhli je do kuchyně za Bernekem, ať se prospí. Z místnosti, ze které vojáci přišli, Banana v Síle viděla ještě šest živých bytostí.
17:32 Todd si vzal dva kanystry s kafem a šel se tam podívat, stále přestrojený za kuchaře. Holky se připravily za dveřmi, aby to tam přinejhorším pokropily střelbou.
17:33 Todd v místnosti spatřil kromě železnice vedoucí někam pryč také šest lůžek, na kterých byli spoutáni živí tvorové - Jawa, dva Gungani, Wookiee, Rodian a Neimoidian. Všichni byli v dost zuboženém stavu. Todd zavolal na holky, které přišly dovnitř a daly se do odpoutávání pacientů.
17:35 Toddovi se povedlo probudit jednoho Jawu a díky znalosti jejich jazyka s ním začal komunikovat.
17:36 Zjistil od něj, že jde o vězně, na nichž bylo experimentováno. Všichni dostali spoustu kafe a pokyn, že jakmile budou moct, mají opustit základnu a vydat se směrem na jih.
17:37 Skupina hrdinů se rozhodla pokračovat po železnici dál, nastoupila na plošinu a vyjela. Holky se schovávaly za bočnicemi, takže z dálky byl vidět jen Todd.
17:42 Blížili se k cíli a Banana v Síle spatřila desetičlennou skupinu. Došlo jim, že musí jít o druhou směnu, která se přesouvala na večeři.
17:43 Holky seskočily z plošiny dřív, než vjela na osvětlenou zastávku, a Todd byl nařčen z toho, že bez povolení opustil pracovní pozici a je v místech, kde nemá co dělat. Všichni stormtroopeři si bez keců nastoupili na plošinu. Holky se zatím protáhly pod plošinou a chtěly se schovat na nástupišti.
17:44 Jeden z vojáků si všiml Emily a začal povyk. Banana hodila omračující granát na plošinu omluvný pohled po Toddovi. Granát bouchl, stormtroopeři se sesunuli k zemi a i Todd byl na chvíli dezorientovaný. Jediný, kdo to rozdýchal, byl šéf stromtrooperů, který dokázal vykopnout Todda z plošiny a dřív, než ho někdo střelil do zad, zařadit zpátečku a rozjet se do druhé stanice.
17:45 Emily stihla duchapřítomně vystřelit svůj hák na plošinu a vlajíc za ní se začala přitahovat. Banana se zatím snažila probrat Todda.
17:46 Emily se vyhoupla na plošinu a střelila šéfa do hrudi. Zastavila plošinu a otočila to zpátky. Cestou spoutala omráčené vojáky.
17:48 Když se všichni opět shledali a Todd byl při smyslech, přistoupili k dalším dveřem, za kterými Banana viděla dvě postavy.
17:49 Otevřeli a překvapeně tam na ně vykoukli dva muži v pláštích. Todd se na nic neptal a omráčil je bouchnutím hlav o sebe. V místnosti bylo několik operačních stolů, podezřelá technika a v jednom koutě se nacházela hromada kusů těl včetně končetin Verpina. Banana měla co dělat, aby se nepozvracela, a musela zahánět slzy. Emily k tomu neměla daleko.
17:50 Banana spatřila v další přilehlé místnosti auru, která byla podobná té Qex'xtově.
17:51 Otevřeli a spatřili sud s nějakou tekutinou, v níž plaval mozek s míchou. Přes přimontovanou interface je prosil, ať ho zabijí. Nikdo nic nenamítal, postaral se o to Todd, každý se cítil hrozně.
17:52 Protože už věděli, co se stalo s jejich druhem, vydali se k odchodu, ale Emily s sebou vzala jeden hodně divný kus vybavení, který byl podobný tomu, ke kterému byl připojen zbytek Qex’xta.
18:01 Cestou zpět posbírali všechny zbraně a cenně vypadající věci a naložili to na jedno z lehátek, kde předtím ležel Wookiee.
18:05 Banana se pohrabala v systému a našla protokol pro autodestrukci základny. Spustila jej.
18:06 Skočili do kuchyně pro kuchaře, ale ten už byl pryč.
18:08 Výtahem opustili základnu i s nákladem zbraní a dalších věcí.
18:15 Po krátkém sprintu po palouku se pod nimi otřásla zem. Na nic nečekali a pokračovali na jih na místo, kam se měli vydat zachránění vězni a kde je Peppa před několika hodinami vyložil.
18:27 Došli skupinku zachráněných, kteří nebyli ve stavu, aby jim utekli někam dál. Byl s nimi i Bernek, který cítil vinu za spoluúčast na tom, co se jim stalo, a rozhodl se s nimi zůstat. Z lůžka si nabrali nějaké zbraně, Todd jim doporučil uchýlit se do některé ze zdejších menších vesnic a dal jim mapu.
18:34 Skupiny se rozloučily a každá pokračovala vlastním směrem.
19:10 Banana, Emily, Todd a Štěkna dorazili na místo, kde oficiálně celou dobu pracovali.
19:15 Emily s pomocí světelného meče posekala pár stromů.
19:27 Do vydlabaných polen schovali zbraně a ukořistěnou technologii.
19:28 Todd zavolal Peppu, aby je přiletěl vyzvednout, že už se stejně začíná stmívat.
20:01 Peppa přiletěl, naložili zakamuflované vzorky dřeva na papír a vydali se k městu.
20:36 Skupina přeložila polena na loď a dostala povolení k odletu.
20:44 Lambda zmizela v hyperprostoru.

Následky

Qex’xt mohlo být definitivně prohlášeno za mrtvé a symbolicky pohřbeno na Paloučku padlých.
Zajatci nejen že neposloužili Impériu jako pokusní králíci, dokonce založili vlastní odbojovou buňku.
Zničení laboratoře stálo Impérium pěkných pár peněz a podnítilo zahájení vyšetřování, v jehož závěru byli Peppa a Mango Brannigan, za kterého se vydávala Banana, pokáráni. Za viníka exploze byli oficiálně označeni neznámí extremisté, kteří ukradli identifikační kódy zaměstnanců PIP.
Křupkový odboj získal kus technologie, která přispěla k pozdějšímu Kirkovu oživení Najibovy hlavy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License