Playboy

ISD Playboy byl osobní křižník Rodennyela Tonewyho.
V roce 6 BBY navštívil Ugiva Cortax, odkud byl zrovna zachráněn Kody-Kann, a na jeho palubu byl odeslán On.
Roku 4 BBY zaútočil na Atalay. Křižník se společně s interdiktorem Black Messa dostal skrz mlhovinu, ale v následné bitvě byly obě těžce poškozeny a zřítily se na planetu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License