Playboy

ISD Playboy byl imperiální křižník třídy Victory-I.

Historie

Zkonstruován byl v loděnicích na Kuatu a kolem roku 10 BBY se stal jednou z lodí přidělených do flotily admirálky Engels.
Ta ho v roce 4 BBY poskytla Rodennyelu Tonewy, který měl v plánu získat pro jejich společné snažení jeden mocný artefakt nacházející se v Neznámých regionech.
Dne 3. 3. ho Rody společně s interdiktorem Black Messa úspěšně provedl mlhovinou a zaútočil na Atalay. Bitvu však prohrál, obě lodě byly těžce poškozeny a zřítily se na planetu, odkud je už nikdy nikdo nevyzvedl.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License