Playboy

ISD Playboy byl imperiální křižník třídy Victory I.

Historie

Dokončen byl roku 10 BBY v loděnicích na Kuatu a okamžitě se stal jednou z lodí přidělených do flotily admirálky Engels. Pod jejím velením byl na několika místech použit jako symbol imperiální moci, ale do ostrého střetu s organizovanými povstalci se nedostal ani jednou a pouze zatkl několik příliš sebevědomých pašeráků a zfetovaných anarchistů.
V roce 4 BBY ho Frau poskytla Rodennyelu Tonewy, který měl v plánu získat pro jejich společné snažení jeden mocný artefakt nacházející se v Neznámých regionech.
Dne 3. 3. ho Rody společně s interdiktorem Black Messa úspěšně provedl mlhovinou a zaútočil na planetu Atalay. Playboy vypustil všechny stíhače, které navzdory Deekovým snahám sestřelily Destiny, a odvážně se pustil do Bosphoru, který významně poškodil, ale vzápětí byl zasažen soustředěnou palbou staré republikové techniky a zřítil se na povrch planety, odkud už ho nikdy nikdo nevyzvedl.
Přeživší členové posádky pak na planetě setrvale působili potíže a stali se mocným nástrojem pro Roxe.
Když se Frau delší dobu nedařilo s křižníkem spojit, prohlásila ho za pohřešovaný v důsledku chyby ve výpočtu hyperskoku, aby zametla stopy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License