planeta Atalay

Planeta Atalay byla malá planeta nacházející se v Neznámých regionech někde mezi Ilumem a Rakata Prime. Byla obklopena rozsáhlou mlhovinou, kterou bylo nesmírně obtížné prolétnout. Považovalo se to za možné pouze pro jedince ovládajícího Sílu. Planetu obíhaly dva měsíce, jeden geologicky velice aktivní, druhý zmrzlý, pokrytý sněhem.
Na planetě se nacházelo Údolí Ilien, ve kterém stál chrámový komplex řádu Atalay. Největším městem byl Toll-a-tawar, který založili trosečníci mezigalaktické výpravy.

Historie

Díky tomu, že se planeta nacházela uprostřed neprozkoumané mlhovyni, skrz kterou bylo nebezpečné cestova, byla během historie několikrát obydlená a zase opuštěná.
První jmeno planety bylo Rakateron, v překladu "Daleko od Rakaty". Planetu takto pojmenovala pradávna rasa Rakatů, kteří na planetě vybudovali Zřídlo a několik dalších stavebních komplexů.
Druhé jméno, Malauni, dostala přímo od prvních dvou velmistrů řadu Atalay, jeho význam je "Rovnováha". Třetí jméno, které používali potomci trosečníků, bylo Bol-Tawaran, což se dá přeložit jako "Ráj ztroskotanců".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License