Pixelito

Pixelito bylo město na Malastare, které po většinu historie fungovalo jako planetární kapitol pro domorodé Dugy. Leželo uprostřed lesů a vedlo kolem něj několik závodních okruhů pro kluzáky. Nacházela se v něm hospoda Dongovo doupě a celá řada dalších podniků, často zaměřených na závodníky a diváky.

Historie

Pixelito bylo relativně moderní město a k jeho založení došlo až po roce 3150 BBY, tedy v dobách, kdy už měla planeta kontakty na Republiku. I díky tomu se rychle rozvinulo, přerostlo Panjab i další starší města a stalo se planetárním kapitolem se vším všudy.
Po roce 1000 BBY a granské kolonizaci o své výsadní postavení přišlo a úředním kapitolem se stala Haryaana. Pixelito zůstalo správním centrem protektorátu a Dugové v něm měli relativně volné nohy, což jim ale nezabránilo v občasné vzpouře z nudy. Tyto vzpoury byly průběžně potlačovány buď silou, nebo dovezením většího množství levného piva, díky čemuž se celá planeta stala jedním z hlavních odběratelů pivovaru Duff.
Když byly po pádu Republiky zakázány závody kluzáků, ekonomika města tím značně utrpěla, ale na druhou stranu se zvýšila míra nezávislosti na Granech, což místní dokázali ocenit. Několikeré pokusy o pořádání nelegálních závodů však byly většinou předem prozrazeny a zmařeny ze strany úřadů. V roce 12 BBY se i tam dostala velká epidemie vesmírné úplavice, která dál přispěla ke snížení životní úrovně Dugů.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License