Pirranhacca

Pirranhacca, zvaný také Cypísek, byl kousavý Wookiee z Rraholce na Kashyyyku.

Historie

Narodil se roku 6 BBY jako pravnuk Rrumcajse a Amarry a tři týdny po bitvě o Yavin se na jeho rozkaz utkal s Rou D'Rixxem, který se společně se svým otcem a Furriosou pokoušel bez povolení projít jejich územím.
Souboj se neobešel bez krve a běsnění, ale Pirranhacca jej s přehledem vyhrál a zůstal poraženému zakousnutý v ruce i ve chvíli, kdy trojici přiletěli na pomoc Demonbacca a Champbacca. Ačkoliv měl oči pořád mírně podlité krví a navzdory scéně, kterou ztropila Fidorkka, postřehl pradědovo tajné znamení, aby se ani nehnul a pokusil se využít své situace k obohacení skupiny, načež ho děsivá Wookiee i s Rodým čapla a odtáhla na palubu záchranné lodi. Tak se dostal na Jungle Jet, který letěl atakovat imperiální interdiktor Götterdämmerung na orbitě a který měl Pirranhacca v plánu někdy v budoucnu štípnout, aby si šplhl u pradědy. Po bitvě jej Champbacca Roudýmu z ruky odstranil žížalovicí a mrňous se probral až na základně odboje v mlhovině Tyyyn. Tam se s Roudým opět několikrát setkali, a ač na něj zprvu vrčel, nakonec byl přítomnými dospělými umravněn a podělil se s ním o oběd. Navzdory jazykové bariéře se celkem rychle skamarádili.
I proto následně vyrazil s kapitánem na Simbaccou na Jolly Jedie, kde posílil kontingent prcků a kde se ho konečně snažili pořádně vychovat, ačkoliv mírně barbarské až kanibalistické tendence měl pořád.1
Dne 24. 6. 0 ABY dělal číčoviny ve ventilačním systému Jolly Jedie, kde se rozřízl o odchlíplý ostrý plech. Než se dostal ven, ztratil tolik krve, že by bez krevní transfuze nepřežil. Dárcem se stal Chlouppek, který byl jako první po ruce a měl stejnou krevní skupinu. IM-62 chlapce zachránil a když byl stabilizovaný, odhalil, co zjistil porovnáním jejich krevních vzorků: že jsou přes pradědu příbuzní. Cítil se tak na Jolly Jediovi zas o něco líp a svůj čas trávil blbnutím a hraním nejen s Roudým, ale i Frodirrem, Poggem, Sahnchem a s Panchah, která se mu tajně líbila a občas ji tahal za vlasy, za což se mu odměňovala ne zas tak tajnými ranami do nosu. Když byl v červenci vyhlášen výjimečný stav a doneslo se k němu, že za to může nějaká Inkvizice, chtěl jí hned letět nakopat kolena, ale nedovolili mu to. Zničeně jezdil na hřbetě Barrbuchy lodním parkem a čekal na příležitost, jak vypadnout ven.
Dne 3. 8. 0 ABY se to jemu i Roudýmu podařilo. Sice z toho Banana se Štěknou a Leelou neměly radost, ale neposlaly je zpět domů a bylo to dobře, protože jen díky tomu, že s nimi byl a ostatní ho považovali za roztomilé zvířátko, se dozvěděl velké tajemství Kel-Morijského težebního syndikátu. Když se ale vrátili, byl všude takový šrumec, že na něj neměl nikdo moc čas. Roudý pak odletěl za tátou na nějakou planetu a těsně předtím Cypísek zaslechl, jak si Roudý stěžuje, že už nechce být s těma vopicema, což ho dost naštvalo a bolelo. O tom, že probíhá operace Trebuchet, se dozvěděl náhodou v Koktavé školnici den před zahájením, tak pak držel pořádně palce a fungovalo to, protože prý vyhráli.
Než se vítězové vrátili, byl říjen, ale hned jak uviděl Chlouppka, pověděl mu vše, co se událo za dobu jeho nepřítomnosti, že je Barrbucha v pořádku a že by chtěl pořádat závody v opičí dráze. Když se pak dozvěděl, že bude Chlouppek zase odlétat, proplížil se do lodě a bafnul na ně až když byli na Kompostárně. Naštěstí se na něj nikdo nezlobil a dokonce ho společně s Fidorkkou a Bananou učili na rytíře Jedi. Tedy ony cvičily na rytíře, on jen cvičil, protože k Síle citlivý nebyl. V listopadu odletěl s Chlouppkem na Oarlig do Kančího hnízda, kde strávili měsíc, kde mu Kashym vařila, aby nebyl tak hubený, kde se skamarádil se spoustou Chadra-fanů a kde pomáhal Tamoře v laboratoři s mícháním. Na konci měsíce letěli vyzvednout Champbaccu a vrátili se na Jolly Jediho, kde se stala asi nějaká tragédie, ale moc to nechápal.
Už to bylo dlouho, co se neviděl s mámou a dědou, a stýskalo se mu po Rraholci. Když tedy zmerčil, že se z narozeninové oslavy Fidorkky snaží Chlouppek pláchnout na Kashyyyk, znovu se vkradl na loď a bafnul na ně v půlce cesty, z čehož měli hroznou radost. Na Kashyyyk neletěli hned, stavěli se nejdřív v mlhovině Tyyyn, kde týden zůstal s Kanrym, protože prý potřeboval nového terentatečího jezdce a Cypísek byl na to prý jak stvořený. Týden se tedy motal kolem Juráška a pak si ho Chlouppek s Fidorkkou vyzvedli a vzali ho domů. Tam zůstali další týden, po kterém se rozloučili. Ti dva odletěli a Cypísek zůstal. Loupežníci ho dál zpovídali, co všechno zažil, zjistil a kdy k nim přiletí se zrekvírovaným Jungle Jetem.
Několik týdnů se aklimatizoval a v hlavě se mu rodil plán, na který ale potřeboval odvahu. Tu nabral někdy v únoru roku 1 ABY a došel za pradědou, že by se měl spojit s kashyyyckým odbojem a pomáhat jim v boji proti všem, kdo ohrožují jejich planetu a všechny Wookie. Praděda se mu nejdřív vysmál, ale po pár dnech se mu to rozleželo v hlavě a řekl si, že po válce by mu to mohlo vynést možná i křeslo ve sněmu náčelníků. Kývl na to a už začátkem března byl Cypísek rraholeckým ambasadorem, který měl veledůležitou úlohu dolejvat pivo při jednáních Kanryho s Rumborrem a Rrumcajsem o jejich spojenectví.
Poslední den března pak dostal zprávu od Šošonského krále, že letí na Jolly Jediho na Simbacovu svatbu a jestli nechce letět taky. Zeptal se mámy a když mu to dovolila, radostně se vrátil za Panchah, kterou už za vlasy netahal, protože mu strejda Chlouppek a Kanry poradili, jak na ni, a spokojeně tak svatbu přežil.

d20

jako malý běsnící skrček
Thug 1 / Fringer 1
STR 10 / DEX 6 / CON 6 / INT 8 / WIS 6 / CHA 6
Intimidate +6, Climb +5, Swim +4, Jump +3, Survival +1
Athletic, Toughness, Alertness

po převýchově
Fringer 1 / Scoundrel 2
STR 14 / DEX 10 / CON 12 / INT 10 / WIS 8 / CHA 8
Climb +7, Intimidate +7, Listen +7, Spot +7, Hide +6, Move Silently +6, Jump +5, Balance +4, Escape Artist +4, Swim +4, Survival +3
Toughness, Alertness, Stealthy
Advanced Preparations

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License