Pičusi, prober se

Pičusi, prober se!: 28.-31. 5. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Aryka Tokuso Molseny, Cae Vitthar, Chlouppek, Kawena, Wyrrgy
Místo určení: Střední pás, sektor Mytaranor, soustava Kashyyyk, mlhovina Tyyyn, Pevnost Boyarr

Úvod do děje

S pomocí Akyřiných poznámek, které v závěru předchozí operace získala a prostudovala Aryka, se podařilo dát dohromady kroky nutné k tomu, aby mohli hrdinové spustit rituál, při němž se vydají do Wyrrgyho vědomí a probudí ho z kómatu. Tamora, se kterou věc Chlouppek konzultoval 12. 5. při návštěvě Kančího hnízda, neměla v poznámkách nic relevantního, ale věnovala mu aspoň zásobu lektvarů na výdrž a posílení organismu.
Po několikadenních přípravách, kdy uvařili bactový bazének, do nějž se mohli pohodlně vejít všichni čtyři účastníci, testech, jak reaguje bacta s bahnem z Vibu 3 a zda v mixu přežijí pijavice, bylo vše připraveno. Chlouppek ještě podle receptu z Akyřiných poznámek umíchal halucinogenní lektvar a mohli jít na věc.

Detaily

28. 5. 1 ABY

07:30 Všichni účastníci se sešli na poradě a znovu si prošli plán. Cae měla propojit mysli Chlouppka, Kaweny a Wyrrgyho. Ti dva museli najít způsob, jak Wyrrgyho probrat. Zatímco všichni čtyři měli být ponoření v bahně, Aryka s týmem mediků měla kontrolovat jejich stav a zasahovat v případě potřeby.
08:00 Rekapitulaci měli za sebou, a tak se přesunuli do místnosti, kde na ně čekal napuštěný bactový bazének. Wyrrgyho do něj již dříve uložili ošetřovatelé pod dohledem Harryshi.
08:11 Chlouppek, Cae i Kawena si vlezli do bacty a co nejpohodlněji se uložili. Aryka jim dala napít lektvaru, i do Wyrrgyho jej dostali a na obličej jim tým nasadil masky, aby se mohli úplně ponořit do bacty.
08:18 Podle instrukcí ze zápisků Akyry se Cae napojila Silou na pijavice, které se tou dobou již zakously do svých obětí, a skrz ně se jí podařilo lehce propojit se všemi třemi najednou. Vědomí Chlouppka a Kaweny začala směřovat do Wyrrgyho.
08:19 Oba cestovatelé se ocitli v něčem, co jejich představivost interpretovala jako hyperprostor, který pak ale přešel ve sled jejich vzpomínek a zážitků z minulosti. Bylo to značně matoucí a čas navíc začal plynout jinak než venku, ale s pomocí Cae se dokázali zorientovat a vydali se na cestu.
11:21 Kawena se v bazénku začala lehce ošívat, protože bacta jí rozjela alergickou reakci a měla neodbytné nutkání se začít škrábat. Podařilo se jí ale udržet soustředění. Ve Wyrrgyho povědomí se dvojice pohybovala kouřem tak hustým, že se dal krájet, a následně byla svědkem lehce pozměněné rekapitulace souboje Wyrrgyho s Chlouppkem na Riko II. Po ní následoval další souboj, tentokrát mezi Wyrrgyho podvědomím a současným Chlouppkem.
12:30 Chlouppek prohrál, jeho tělu v bactovém bazénku se spustila krev z nosu a v místech, kde jím prošel světelný meč, se mu otevřela krvácející rána. Aryka s mediky na nic nečekali a začali tato zranění řešit. Kawena v podvědomí kopla Wyrrgyho do hlavy a začali utíkat, až se dostali do místa, které připomínalo Wyrrgyho dětskou dílnu a kde si se svolením přítomného mladšího Wyrrgyho postavili světelné meče. Pak pokračovali v cestě a ocitli se na Atalay ve Wyrrgyho dílně, kde ho obtěžovaly dva stíny, Rox a další, kterého nepoznávali. Následovalo další přemlouvání, ať se probudí, opět bezvýsledné.

30. 5. 1 ABY

02:05 Kawena se kvůli alergii v bazénku napůl probudila a Cae měla co dělat, aby ji udržela tam, kde má být. Trvalo pár minut, než se jí to podařilo.
Dvojice v podvědomí absolvovala v chrámu na Atalay další souboj se Strážcem vědění a temným Wyrrgym. Chlouppek s Kawenou zvítězili, ale chrám se začal hroutit. Když z něj vyběhli ven, objevili se na Kashyyyku, odkud to s pomocí ještě mladšího Wyrrgyho vzali přes jeskyni na Vibu 3 až do Wyrrgyho vysněného místa. Našli ho tam s celou rodinou, ale ani nadále se nechtěl probudit. Kawena ho viděla sice jen dvakrát v životě, ale její slova na Wyrrgyho zapůsobila víc, než bratranec, který kvůli němu riskoval celý život víc, než si zasloužil, a Wyrrgy nakonec uznal, že by se měl probrat z kómatu!

31. 5. 1 ABY

Na scéně se opět objevily tři temné postavy a Chlouppek s Kawenou se do nich chtěli pustit, ale Wyrrgy je zastavil a sám je brutálně, bestiálně a neuvěřitelně snadno porazil.
09:30 Cae zaslechla pokyn, že je může vytáhnout ven, učinila tak a všechno šťastně skončilo.

Následky

Wyrrgy se probral, ale nemohl pořádně ani chodit a jevil jen lehké známky demence. Přivítal se nicméně s Harryshou, v tichosti se podivoval, že nějak přibrala, a zjišťoval, jestli se na něj moc nezlobí. Obratem zavolal Deekovi, ať mu na Pevnost Boyarr přiveze staré dýchací masky. Deek poslechl a Wyrrgy po jeho příletu obě rozmlátil, čímž symbolicky uzavřel minulost a mohl začít hledět kupředu do současnosti a budoucnosti. Meč a další věci z Bílého tesáku byly nadále zmražené a uschované mimo jeho dosah.
Kawena byla ráda, že mohla pomoct s Wyrrgyho probráním, a doufala, že se brzy najdou dobrovolníci, kteří jí pomohou svrhnout jejího bratra a dostat ji na atalayský trůn.
Aryka v sobě díky celému rituálu našla dostatek sebevědomí, aby se pokusila překročit stín své matky, a doufala, že Chlouppek splní svůj slib, že se s ní vrátí na Vib 3, kde pomohou Vibladonům proti Cordii a možná i pomstí smrt její matky.
Cae prospala následující tři dny. V Síle k ní dorezonoval hlas Šedého Šuma, který ji varoval, ať se okamžitě vrátí do bezpečí, což udělala a vrátila se urychleně na Jolly Jedie.
Harrysha se omluvila Chlouppkovi, že o něm kdy pochybovala, a za odměnu mu dala privilegium vybrat jejímu dítěti jméno. Když se to Wyrrgy dozvěděl, dostal hysterický záchvat a trval na tom, že to Harrysha odvolá. Ta si ale stála za svým a Chlouppek se jen potutelně zubil a hodlal nad jménem ještě přemýšlet, než se mrně narodí.
Chlouppek zůstal na Pevnosti Boyarr, kde hodlal Wyrrgymu pomoct s rehabilitací a Kanrymu s odbojem. Na Vib 3 chtěl letět hned, ale věděl, že sám to nezvládne, a plánoval si o pomoc říct Kanrymu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License