Pevnost Boyarr

Pevnost Boyarr, původně Wiradina stráž, byla vesmírná stanice wookijské konstrukce v mlhovině Tyyyn, která tam byla tajně ukotvena po zubatých válkach, kdyby došlo ze strany Trandoshanů k porušení dohod.

Historie

Konstrukce Wiradiny stráže začala roku 301 BBY na orbitě Kwookrrru. Stavba trvala osm let, ale než mohla být vestavěným hyperpohonem přesunuta o soustavu vedle a nasazena do konfliktu zubatých válek, bylo roku 291 BBY podepsáno příměří a Wookiové se začali z Trandoshi stahovat. Tehdejší generálové ale zcela nevěřili slovu ještěráků a Wiradinu stráž nechali tajně přesunout do mlhoviny Tyyyn, kde byla zakonzervována a v případě budoucího konfliktu mohla sloužit jako předsunuté velitelství a základna, která by dala chlupatým vojskům výraznou výhodu.
Na desítky let zůstala opuštěná, protože ačkoliv si Trandoshané na Kashyyyku dost vyskakovali, nikdy to nebyl oficiální konflikt a pomalu se na ni zapomínalo. Až roku 14 BBY ji navštívil Boyarr, veterán zubatých válek. Ten o její existenci věděl a přivedl s sebou Šošonského krále i s Kashyyyckým odbojem. Na jeho počest byla stanice přejmenována na Pevnost Boyarr a sloužila od těch dob odboji v jeho aktivitách po celém sektoru Mytaranor.
Roku 0 ABY se posádka pevnosti zvýšila nejdříve o sedm set Wookiů osvobozených z Tábora 52 a později o stovku klonů s jejich ženami a dětmi z planety Atalay. Mezi nimi byla i Kwakena a Wyrrgy, ovšem ten byl v kómatu!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License