Perlek

Perlek byl Iktotchi, inkvizitor rozengarské sekce Inkvizice. Jako šermíř stál za houby, ale v Silových technikách měl navrch před ostatními a jeho věštecké schopnosti byly nedocenitelné. Neměl svou práci moc rád, ale nesl zodpovědnost za miliardy Iktotchi a pokud to znamenalo prolít krev stovek Jediů, byl ochotný podříznout hrdla osobně všem do jednoho.

Historie

Perlek se narodil 17. 7. 24 BBY na domovském světě své rasy a byl jedním z prvních pěti dětí, které byly krátce po vzestupu Impéria věnovány Císaři výměnou za to, že nerozbombarduje celou jejich planetu na prach.
Jeho spojení se Silou bylo silné, meč si vyrobil bez větších obtíží a po výcviku u Tamory na Citadele byl roku 11 BBY společně s Rozary převeden pod rozengardskou sekci Inkvizice. Tam si vzal jeho výcvik na starost lord Styx.
V červenci roku 0 ABY se mu začaly objevovat vize o tom, že bude jejich základna napadena. Informoval o tom lorda Styxe a ten nařídil natáhnout výbušniny do únikové chodby, která se jevila jako nejvhodnější pro překvapivý útok.
Když se dne 24. 7. 0 ABY spustilo pohybové čidlo v únikovém tunelu a odpálila se nastražená výbušnina, Perlek jako první zjistil, že jim nad základnou létá neregistrovaná lambda, ve které jako maják svítí aura nějakého uživatele Síly. Nehodlal se mu ale postavit, na to až moc důvěřoval svým vizím, a raději vzal nohy na ramena. Kolegy nechal za sebou, rozhodl se, že o tomto napadení musí informovat Citadelu, a urychleně se vydal do skrytého sekundárního hangáru. Odletět s ním stihli jen Rozary a Mufar, jenž při obraně základny přišel o obě ruce i meč.
Na Citadele vše pověděli Císařově ruce, která mu přidělila pokoj a spoléhala na něj, že využije svůj dar vidět budoucnost k jejím cílům. Brzy se dostavily sny, které naznačovaly, co se bude v brzké době dít, a na jejich základě Algernnon upravovala svou strategii. Po nějaké době měl Perlek poměrně jasno v tom, že 28. 8. se něco stane, ale nebyl schopný říct co přesně. Nevěděl, že za to může nová technologie, jejímž vedlejším produktem je vytvoření abnormálního množství tachyonů, a propadal panice, že to značí jeho smrt. Den před velkým okamžikem strávil v tělocvičně šermováním s cvičnými droidy, aby se trochu rozptýlil a aby si osvěžil pohyby s mečem, ale ve chvíli, kdy ho to začalo bavit, byl odvelen na Dominatrix.1 Kapitán Harko proti jeho přítomnosti sice zpočátku protestoval, ale pak uznal, že by jeho schopnosti mohly přispět ke snazšímu vítězství.
Při meditaci na palubě zahlédl Perlek v čeření Síly, že se po nich z nedalekého asteroidového pásu budou anarchisté pokoušet házet kamenem, a Algernnon vyslala Mufara, aby se o tuto hrozbu postaral. V den D, 28. 8. 0 ABY, byl již od brzkého rána na můstku a očekával čelní střet, ale když jim vypadla veškerá komunikace i senzory, před nimi se objevil asi desetikilometrový balvan a on ucítil v Síle žár světla v zádech, byl velice překvapen. Ponořil se do transu a začal pomocí temné strany Síly koordinovat obranné letky, kterým ale nedokázal efektivně předávat rozkazy velícího důstojníka. Potlačil však paniku a dokonce zvýšil bojové odhodlání pilotů tím, že odfiltroval jejich svobodnou vůli, ale musel se spokojit s jejich vypuštěním směrem k nepříteli v naději, že ho dokážou ubít přesilou a rozstřílet i bez senzorů. To se však nepovedlo, vyčerpaný Perlek nedokázal ani navázat telepatické spojení s planetou, aby varoval Citadelu, a tváří v tvář přilétajícímu asteroidu se v panice rozeběhl do hangáru.
Než však stihl naskočit na lambdu, přišla Dominatrix o štíty a byl opakovaně zasažen salvami z Götterdämmerungu a Brunhildy. To vyvolalo sekundární exploze a on jimi byl vyhozen do vesmírného prostoru, kde ho nedokázala zachránit ani temná strana.

d20

Force Adept 5 / Dark Side Devotee 9
STR 12 / DEX 8 / CON 14 / INT 16 / WIS 19 / CHA 10
Farseeing +22, Telepathy +22, Control Mind +20, See Force +18, Sense Motive +14, Force Grip +12, Force Lightning +12, Move Object +12, Knowledge (astronomy, Force lore) +10, Listen +10, Spot +10, Craft (lightsabers) +8
Starship Operation (space transport), Skeptical, Link, Improved Force Mind, Skill Emphasis (Control Mind, Force Grip, Force Lightning), High Force Mastery

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License