Perlek

Perlek byl Iktotchi, inkvizitor rozengarské sekce Inkvizice. Nebyl nejlepším šermířem, ale v Silových technikách měl navrch před ostatními a jeho věštecké schopnosti byly nedocenitelné. Neměl svou práci moc rád, ale nesl zodpovědnost za miliardy Iktotchi a pokud to znamenalo prolít krev stovek Jediů, byl ochotný podříznout hrdla osobně všem do jednoho.

Historie

Perlek byl jedním z prvních pěti dětí, které byly krátce po vzestupu Impéria věnovány Císaři výměnou za to, že nerozbombarduje celou jejich planetu na prach.
Jeho spojení se Silou bylo silné, meč si vyrobil bez větších obtíží a po krátkém výcviku u Tamory na Citadele byl s Rozary převeden pod rozengardskou sekci Inkvizice. Tam si vzal jeho výcvik na starost lord Styx.
V červenci roku 0 ABY se mu začaly objevovat vize o tom, že bude jejich základna napadena. Informoval o tom lorda Styxe, který nařídil natáhnout výbušniny do únikové chodby, která se jevila jako nejvíce pravděpodobná pro překvapivý útok.
Když se dne 24. 7. 0 ABY spustilo pohybové čidlo v únikovém tunelu a odpálila se nastražená výbušnina, jako první zjistil, že nad základnou jim létá neregistrovaná Lambda, ve které jako máják svítí aura nějakého uživatele Síly. Nehodlal se mu ale postavit, na to až moc důvěřoval svým vizím, a raději vzal nohy na ramena. Kolegy nechal za sebou a rozhodl se, že o tomto napadení musí informovat Citadelu.

d20

Force Adept 5 / Dark Side Devotee 9
STR 12 / DEX 8 / CON 14 / INT 16 / WIS 19 / CHA 10
Farseeing +22, Telepathy +22, Control Mind +20, See Force +18, Sense Motive +14, Force Grip +12, Force Lightning +12, Move Object +12, Knowledge (astronomy, Force lore) +10, Listen +10, Spot +10, Craft (lightsabers) +8
Starship Operation (space transport), Skeptical, Link, Improved Force Mind, Skill Emphasis (Control Mind, Force Grip, Force Lightning), High Force Mastery

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License