Perla nicoty

Perla nicoty byla obrovská perla velikosti volejbalového míče, která byla tak černá, že pohlcovala 99,9 % přijatého světla. Tvrdilo se o ní, že je prokletá, ale to nijak neodradilo všemožné sběratele, kteří ji v historii začlenili do svých sbírek.

Historie

Perla nicoty byl artefakt, jehož stáří se dalo velmi těžce určit. Nebylo jasné, jestli šlo o přírodní perlu nebo umělý produkt, ale tak jako tak fascinovala svými vzhledem a vzniklo kolem ní několik pověstí a mýtů. Napřiklad že jde o vejce antihmotového draka, který až se vyklube, tak zničí celý vesmír.
Roku 6 BBY ji vlastnil Anarad Hutt, kterému ji ukradla banda kolem Chlouppka na objednávku Sifaly.
Roku 5 BBY ji na objednávku Hronzo Broa získala opět banda kolem Chlouppka od Sifaly a díky Meči poznání zjistili, že uvnitř perly se nacházela část Superholocronu. Ta byla vyjmuta a perla obratně slepena dohromady a prodána na Holobayi. Žádný antihmotový drak se nevyklubal, nebo si toho nikdo nevšiml a vesmír byl odsouzen k záhubě.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License