Peppa

Peppa byl imperiální celní důstojník z Hemer'oi II.
Zhruba dva týdny po zničení Hvězdy smrti doprovázel po planetě tým povstalců, který se vydával za prospektory První imperiální papírny. Během následného auditu aktivit společnosti mohl poskytnout cenné informace k vyšetřování, ale stejně tak dobře ho mohli prostě poslat ke zdi za to, že rebely neodhalil a ti pak nejen zničili značně drahou laboratoř, ale taky dopomohli k založení partyzánské jednotky přímo na planetě.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License