Peppa

Peppa byl imperiální celní důstojník z Hemer'oi II.

Historie

Narodil se v roce 26 BBY, po dokončení základní školy se dal k celníkům a pro svou vlídnou povahu byl rychle povýšen na pověřence pro styk s veřejností. Práce ho bavila, ale v osobním životě neměl štěstí; v roce 4 BBY se oženil s kolegyní z účtárny, o rok později se jim narodil syn a o další rok později se rozváděli, protože se ukázalo, že Peppa nebyl jeho otcem.1
Dva týdny po zničení Hvězdy smrti uvítal na planetě tým povstalců, který se vydával za prospektory První imperiální papírny, a doprovázel je na místo průzkumu. Tam je pak nechal pracovat a dokázal si domyslet, že ta exploze, která krátce po jejich odletu zničila velmi drahou imperiální laboratoř, s tím možná trochu souvisela.
Během následného auditu aktivit společnosti se snažil poskytnout informace k vyšetřování a navedl tak auditory na stopu Mango Brannigana. Ačkoliv to nikam nevedlo, byl pouze pokárán a směl pokračovat ve své práci, za což byl nesmírně rád.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License