Pazderra

Pazderra byl Wookiee z Alaris Prime, kovářský učeň a člen posádky Jolly Jedie. Z řady vrstevníků vyčníval jak svou nadprůměrnou výškou, tak sytě černými chlupy, které měl však od přírody jen tmavě hnědé a zbytek obstaraly saze.

Historie

Narodil se roku 10 BBY ve Valyarru, v kleci určené pro březí otrokyně. Jakmile to šlo, byl matce odebrán a jakožto fyzicky silného jedince ho šoupli do kovárny, kde si z něj chtěl rezidentní Trandoshan udělat pomocníka. Svou matku už od té doby nikdy neviděl, otce nepoznal ani předtím.
V následujících letech nepoznal nic než dřinu u výhně, hlad a rány bičem. Kovář ho nesnášel o to víc, že měl chlapec viditelný talent a stačilo mu naznačit, takže ho nemohl trestat za obvyklé učňovské chyby a musel je složitě hledat. Několikrát ho dokonce napadlo, že by bylo lepší Pazderru utratit, aby se mu ostatní Trandoshané nesmáli, ale pak mu to přišlo jako plýtvání a prostě si dával větší pozor na to, aby někdo neporovnával jejich výrobky. Pazderra zpočátku koval pouze hřebíky, odléval šrouby a vyráběl další spojovací materiál, ale postupně ho mistr kovář pustil i k odvážnějším věcem, například součástkám speederů a lodním kotvám. I na takto omezeném prostoru ale dokázal vyniknout a Trandoshan toho začínal mít dost.
Krátce po zničení Hvězdy smrti se mu naskytla ideální příležitost, když se Impérium začalo shánět po technicky zdatných otrocích. Bez váhání poslal Pazderru na transport s tím, že si šplhne a obratem pořídí nějakého nového opičáka, co ho nezastíní, a měl po problému. Pazderra byl na transportu společně s několika stovkami dalších otroků převezen na Kashyyyk, do Tábora 52, a protože cestou blbě čuměl na jednoho z dozorců, šel jako první na operační sál, aby dostal čip.
Ještě během procedury však vzali tábor ztečí bojovníci Kashyyyckého odboje a Pazderrovi se naskytla možnost prchnout. Operace probíhala bez sedativ, tak ani nebyl nijak zpomalený, proběhl kolem zaměstnaných stráží a skočil na první transportér, který záhy odletěl z povrchu a po chvíli laškování s interdiktorem zmizel v hyperprostoru. Pazderra se tak záhy ocitl na Pevnosti Boyarr, kde nikoho neznal a vlastně mohl být rád, že rozumí řeči vlastních lidí. Sám by se asi nijak nezapojoval a šel by si někam hrát se šroubovinou, ale ostatní děti ze stanice ho odtáhly s sebou a během následující hry vyšlo najevo, že má nejen pořád otevřenou ránu na hlavě, ale že už v ní i má napůl aktivovaný inhibiční čip. Staniční medik se na to podíval, ale protože chtěl Pazderra stůj co stůj odletět s kapitánem Simbaccou na jeho loď, jenom mu to prolil kořalkou a zafačoval s tím, že se mu na to podívají v cíli.
Na Jolly Jediovi se mu na to IM-62 skutečně podíval, ale protože jeho programování nepočítalo s odstraňováním čipů v téhle fázi implantace, moc dobře to nedopadlo a Pazderra byl s menším otokem mozku uložen k umělému spánku, kde se k němu v následujících dnech přidalo ještě několik dospělých. Probral se až v únoru roku 1 ABY a docela koukal, jak jsou všichni už na lodi zabydlení, ale děti ho mezi sebe i tak přijaly a on se jich bál jen ze začátku. Krátce po svém probuzení zjistil, že je na palubě kovárna, a jednou v noci se tam nakýbloval a začal kovat. Krobarr, který spal jen o jednu místnost vedle, na něj okamžitě vlítl, co že si jako myslí, že dělá, ale když se dostatečně zblízka podíval na základ jeho čepele, pochopil, že konečně našel toho učedníka, co po něm touží už celá staletí. Do rána nešli spát a Krobarr si Pazderru pořádně proklepl, zjistil jeho mezery a přímo na místě sestavoval učební plán. Nepochyboval o tom, že z kluka něco bude, jen se trochu bál, aby mu stihl předat svoje zkušenosti.
V následujících týdnech se prakticky nehnul z kovárny a seznámil se tam s Krobarrovou dcerou Bazuccou, která na něj sice nejdřív trochu žárlila, ale později to spíš začalo vypadat, že ho možná i adoptuje, chudáka osiřelého.
Začátkem dubna byl u toho, když Krobarr na objednávku jednoho slepce vyráběl berserkeří čepel, a všechno pečlivě pozoroval, protože i on tušil, že druhou k ní do páru bude možná kovat sám. S bajonetem pro Petůnii pak už i aktivně pomáhal a neúčastnil se kvůli tomu ani jakési vylomeniny, kterou prováděly ostatní děti.

d20

jako mládě
Tech Specialist 3
STR 15 / DEX 11 / CON 9 / INT 15 / WIS 11 / CHA 9
Craft (melee weapons) +10, Craft (bolts) +8, Repair +7, Disable Device +6, Appraise +5, Computer Use +5, Intimidate +5, Knowledge (metallurgy) +5, Search +5
Rugged, Skill Emphasis (Craft (melee weapons)), Endurance
Inherent Understanding, Instant Mastery (Craft (melee weapons))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License