Pavouci v lihu

Pavouci v lihu: 1. 6. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Gartek Solon, Jhonar Indyss, Štěkna
Místo určení: Střední pás, Bothanský prostor, mlhovina Urtakův kožich

Úvod do děje

Jhonar s Gartekem společnými silami zjistili, že druhá půlka mapy k pokladu kapitána Drakea by podle všech indicií měla být na palubě republikové galéry Dei Gracia, která se před osmi tisíci lety ztratila v mlhovině Urtakův kožich. Protože mlhovinou nikdy nikdo neproletěl skrz, mohlo jít o nebezpečný podnik, a tak Gartek kontaktoval kapitána Křupku, že by ocenil pomoc holek, kterým to navíc minule slíbil.
Štěkně se po minulé akci nechtělo z kuchyně a ujišťování, že tentokrát tam pavouci nebudou, nevěřila, ale nakonec s výletem souhlasila, jen si nechala od Charmanny postavit improvizovaný plamenomet pro všechny případy. Další komplikací byla karanténa Ilchi, takže ty dvě musely vzít zavděk další erární ARC-170, prozatím nepojmenovanou. Bananu pak musely vyzvednout z Kompostárny, nicméně bylo to po cestě, takže se ani nijak výrazněji nezdržely.

Detaily

1. 6. 1 ABY

10:15 Trojice v erární ARC-170 přistála v přístavu na planetě Estronia, kde mělo proběhnout setkání s archeology.
10:17 Holky opustily loď, instruovaly droida, aby hlídal, a vydaly se do hangáru, kde se měla nacházet Indyssova loď.
10:26 Už od vstupu do hangáru viděly, jak Gartek bokem od lodi cvičí na hrazdě, a všechny tři se k němu přiblížily, aby ho pozdravily.
10:27 Gartek setřel osuškou pot ze svého svalnatého těla a přátelsky se s holkami přivítal. Všem třem se z toho rozklepala kolena.
10:28 Gartek vzal vzácné hosty do lodi, provedl je a nakonec usadil v centrální místnosti, kde byla na stole připevněná půlka mapy s hromadou poznámek týkajících se hledání zbytku i samotného pokladu.
10:30 Solon připravil pro každou z děvčat nápoj podle jejího přání a všichni pokračovali v nezávazné konverzaci, dokud ze záchodu nepřišel Jhonar.
10:31 I Jhonar se s děvčaty pozdravil, neztrácel čas a seznámil je s tím, co je při hledání druhé půlky mapy nejspíš čeká.
10:45 Když bylo všem jasné, co a jak, poprosil Jhonar Štěknu, zda by se neusadila do křesla pilota, protože Gartek podle něj létal moc divoce.
10:47 Štěkna se tedy stala pilotem Jhonarovy lodě a s majitelem v křesle kopilota a navigátora zvedla loď z hangáru a vyrazila ke hvězdám. Gartek zatím bavil Emily a Bananu historkami a zážitky ze svých výprav a obě u toho zasněně vzdychaly. Banana ho v hlavě srovnávala s Nickem a Emily věděla, že ho v případě nutnosti navzdory pokročilému věku postaví.
10:55 V dostatečné vzdálenosti od Estronie Jhonar nastavil cíl skoku a Štěkna je vystřelila do hyperprostoru.
11:08 Loď se vyloupla nedaleko hranice mlhoviny a na senzorech viděli, že mají před sebou i několik ethanolových rafinérií. Jhonar hodlal na jedné přistát a zjistit, jak daleko se jejich lodě v mlhovině dostaly. Chtěl znát všechny naměřené údaje, které při takových cestách zjistili.
11:21 Loď se přiblížila k jedné z rafinérií dost blízko na to, aby si jich všimla letová kontrola a kontaktovala je.
11:24 Jhonar vylíčil, že hodlá na plošině přistát, což mu letová kontrola zakázala. Přistání mu povolili až když jim slíbil, že na tom nebudou škodní.
11:30 V hangáru na ně již čekal ředitel plošiny a když spatřil Indysse, poznal v něm svého hrdinu a vzor. Potlačil mdloby a vzal všechny s sebou do zasedačky, kde jim nabídl občerstvení.
11:42 Jhonar upil kávy a neztrácel čas. Jasně řekl, co chce, ale bylo mu odpovězeno, že jde o interní informace, které mu nemůžou být poskytnuty.
11:42 Jhonar slíbil, že mu podepíše všechny sběratelské předměty, které mu přinese, a zatímco ředitel letěl do kanclu pro všechno to haraburdí, tak se Jhonar přes přítomný interkom napojil na místní síť, přes skript se přihlásil jako admin a během tří minut měl přístup úplně všude.
11:46 Jhonar si na datapad stáhl vše, co se o průzkumu mlhoviny stáhnout dalo, Banana s Emily hlídaly dveře a Gartek pohrdavě frflal, že je Indyss zloděj a lhář a dělá archeologům ostudu.
11:47 Ředitel se vrátil, v zasedačce bylo vše jako když odcházel a Jhonar se mohl dát do podepisování. Gartek prodělal malou srdeční příhodu, když si všiml, že mezi sběratelskými předměty je jeho klobouk, který Jhonar bez mrknutí oka podepsal jako svůj.
11:57 Delegace se rozloučila s ředitelem a přesunula se zpět na loď.
12:12 Jhonar zanalyzoval data ohledně mlhoviny a zjistil, že těžební lodě se dostaly maximálně třicet tisíc kilometrů do mlhoviny, ale dál již ne. Nikde nebyla zmínka o žádném vraku lodi, který by odpovídala staré republikové galéře.
12:17 Skupina se shodla, že poletí naslepo, opustila rafinérii a zamířila do mlhoviny.
12:20 Viditelnost byla otřesná, ethanol kondenzující na čelním skle limitoval výhled a i bez něj by nebylo vidět na dál jak padesát metrů. Bylo tedy rozhodnuto, že budou průběžně vypouštět navigační majáčky. Jhonar neúnavně kontroloval skenery a hlásil veškeré nebezpečné útvary a překážky, které jim vstoupily do cesty. Štěkna díky jeho hlášením letěla neohroženě kupředu a bez komplikací.
12:35 Loď proletěla hejnem mynocků, kteří se okamžitě přisáli na loď a začali z ní sosat energii. Loď ztrácela tah a bylo jasné, že takhle to dál nepůjde. Jhonar na senzorech vytipoval jednu větší hroudu, na které by šlo přistát.
12:37 Přistávací manévr proběhl perfektně, Banana s Emily už měly připravené helmy a Gartek nebyl pozadu.
12:38 Všichni tři vyjeli výtahem na střechu a spatřili hejno dvanácti mynocků přisátých k odhalené kabeláži.
12:39 Skupina po nich začala pálit, čtyři byli hned mrtví, ale zbytek se hodlal bránit a začal na ně nalétat. Během chvíle byli ale i oni postřílení. Banana zkontrolovala ožraná místa a našla jen jedno, které potřebovalo větší zásah, aby loď mohla opět letět naplno. Než to ale stihla, spatřil Gartek, že se k nim z obou stran přibližuje něco dlouhého a velkého a zařval na Štěknu, ať to zvedne a kouká odlétat.
12:40 Štěkna vypálila do volného prostoru, a to na poslední chvíli, protože na místo, kde parkovali, dopadlo osm dlouhých, tlustých sloupů. V kokpitu netušili, co se děje, ale skupina na lodi viděla, že parkovali na břiše velkého vesmírného pavouka, jehož nohy je málem probodly.
12:41 Jhonar spatřil na senzorech projektil táhnoucí se od pavouka a mířící k nim. Nahlásil to Štěkně, která provedla úhybný manévr. Těsně pod lodí proletěla pavučina. Bananě se nedařilo opravit kabel.
12:42 Pavouk zatáhl za vlákno, které minulo loď, a to se vrátilo zpět a omotalo loď i s Bananou. Včela se okamžitě zastavila a mírně zdeformovala.
12:43 Banana pod závalem pavučiny na chvíli ztratila vědomí, ale když přišla k sobě, Emily i Gartek ji už vyprošťovali, celí ulepení. Jhonar upozornil na další vystřelené vlákno. Štěkna zařadila zpátečku a chtěla loď otočit o 180 stupňů, aby po příšeře mohli začít pálit. Manévr se jí povedl, ale nová pavučina je trefila přímo do čelního skla, takže neviděli ani fň. Jhonar běžel do dolní věže, aby příšeře naložil. Štěkna vypálila naslepo dvě torpéda a doufala, že se trefí.
12:44 Banana byla vysvobozena a stále trochu otřesená se vrátila k opravování kabelu. Gartek jí u toho asistoval. Emily zatím běžela na předek lodi. Viděla, jak si je pavouk přes pavučinu přitahuje k obrovské tlamě a kusadlům. Vyloupla dvě pyrogelové náplně do svého plamenometu a hodila je po pavučině. Obě náplně se do ní vmáčkly a Emily je jedním výstřelem blasteru rozstřelila. Před pavoukovýma očima se rozžhnula malá hvězda, což ho do očí docela bolelo a s přitahováním na okamžik přestal.
12:45 Jhonar pálil z věže po pavoukovi, ale ten na výstřely nedbal. Banana měla hotovo a s Emily i Gartekem běželi na druhý konec lodě, kde museli přetnout druhé vlákno. Emily dala Štěkně vědět o tom, že první vlákno hoří.
12:46 Štěkna udělala další otočku o sto osmdesát stupňů a čelní vlákno se přetrhlo. Jhonar běžel z věže zpět k navigačnímu počítači. Emily hodila další dvě náplně po vlákně. Tentokrát jí to ale nevyšlo tak, jak chtěla. Musela sáhnout po Síle, náplně zastavit a nasměrovat je správným směrem. Banana je pak rozstřelila svou pistolí. Zapálené vlákno nechali hořet a běželi k výtahu, aby se schovali do lodi.
12:47 Štěkna zařadila nejvyšší rychlost, i druhé vlákno prasklo a na poslední chvíli, než je schramstnul pavouk, vyletěli kupředu. Jhonar upozornil na další tři vlákna letící jejich směrem, ale Štěkna se jim vyhnula a Včela pokračovala plnou rychlostí pryč, dokud jim pavouk nezmizel ze senzorů.
12:58 Zvolnili a vydýchávali, co se právě stalo. Štěkna opustila pilotní křeslo, nasadila skafandr a s plamenometem šla očistit čelní sklo, aby konečně viděla. Asistoval ji u toho Gartek, aby nemusel být vevnitř s Jhonarem.
13:19 Štěkna si při pálení všimla, že kolem je nataženo mnoho vláken a vlastně celou dobu prolétávali velkou pavoučí sítí.
13:23 Když měla Štěkna hotovo a oba byli na cestě zpátky dovnitř, spatřila Shistavanenka v dálce v jedné z pavučin zamotanou loď.
13:31 Štěkna navedla Pilnou včelku blíž a Jhonar i Gartek poznali profil staré republikové galéry. Zaradovali se nad jejich štěstím a Gartek radostí objal Bananu i Emily.
13:33 Štěkna přiblížila loď k Dei Gracia a propojila je spojovacím tunelem.
13:37 Všichni se sešli před airlockem, vybaveni na průzkum osm tisíc let staré lodě uprostřed ethanolové mlhoviny plné obřích pavouků. Gartek si nezapomněl vzít svůj ikonický bič.
13:39 Došli tunelem k airlocku Dei Gracia. Otevírací panel nefungoval, ale Jhonar si uměl poradit. Vytáhl externí zdroj energie, napojil na něj ovládání dveří, s jeho pomocí je aktivoval a ony se rozevřely. Očekával potlesk, který se však nedostavil, a pokračoval dovnitř. Na lodi panoval stav beztíže, a tak se pohybovali s pomocí magnetických bot.
13:41 Skupina šla rovně temnou chodbou, svítili si pouze baterkami a Banana zahlédla dál v chodbě povědomý záblesk. Šli blíž.
13:43 V prostoru se vznášel republikový dublon z ryzího zlata, stejný jako ten, co je našli na Gveii. O kus dál se vznášel další a za ním další. Skupina pokračovala, Gartek na konci vytáhl pytel a začal do něj zlato sbírat.
13:47 Skupina došla na křižovatku. Dublonová cestička vedla doleva a Gartek ji chtěl sledovat, v čemž se k němu přidala Štěkna. Bananu to táhlo za Gartekem, ale větší prioritu přisuzovala nahození lodního reaktoru, a tak se nakonec vydala na druhou stranu, do strojovny. Jhonar šel s ní. Emily šla rovně, sama, ačkoliv šlo o jasné porušení bezpečnostních směrnic Vesmírného sboru.
13:50 Gartek a Štěkna pokračovali a plnili už druhý pytel. Jhonar s Bananou pokračovali a Banana si všimla v Síle, že v nákladovém prostoru pod nimi se nachází šest obrovských živých bytostí. Upozornila na to ostatní vysílačkou a chtěla se otočit a jít za Gartekem. Jhonar ale trval na původním plánu a pokračoval do strojovny. Emily došla ke schodišti a vydala se dolů.
13:52 Jhonar otevřel zavřené dveře do velké třípatrové strojovny a vyčerpal tím zbývající energii v baterii. Plášť lodě před nimi byl porušený a viděli skrz něj ven. Banana to opět chtěla otočit, ale Jhonar se přehoupl přes zábradlí a slétal dolů, kde spatřil hlavní panel k nahození reaktoru. Banana viděla, že tam je díra do nákladového prostoru, kterou by se vešlo něco, co má tak deset metrů. Raději vypnula baterku, aby tam náhodou nenasvítila a to něco na sebe nenalákala.
Gartek se Štěknou došli k výtahu, ten otevřeli a vydali se šachtou nahoru, po dalších vznášejících se dublonech. Zlato je zavedlo až na můstek, který byl jinak prázdný až na kostru v kapitánském křesle. Kostra svírala druhou část mapy. I když to bylo oběma jasné, Gartek pro jistotu řekl nahlas, že nesmí na tu mapu sahat jako Jhonar minule. Když ji opatrně prohlédli, všimli si, že od mapy vede sotva viditelné lanko podél kostlivé ruky.
Emily mezitím seskočila ze schodů, ale stav beztíže ji zradil. Až za letu si všimla, že na podlaze pod ní je hustá vrstva pavučiny, ale ona už nestihla nic dělat. Zapadla do ní po kotníky a zůstala tam stát jak trubka. Chvíli se snažila vysvobodit, ale neměla šanci. Zvažovala, že to olízne plamenometem, ale pyrogel by jí upálil nohy. Párkrát do toho sekla vibromečem, ale nemělo to výraznější efekt. Pípla do vysílačky, že se moc omlouvá, ale zůstala tam zaseklá.
13:53 Banana málem vyskočila z kůže a okamžitě vyrazila cestou, kudy přišli, aby Emily pomohla. Jhonar jí byl v patách a namotivovaně svíral v rukách oba své blastery. Štěkna a Gartek se taky rozeběhli k výtahové šachtě, kterou se vydali až dolů.
13:54 Chvění pavučiny přilákalo jednoho z ungodranů, který se sice nevešel do chodby celý, ale pro Emily se natáhnout dokázal. Bylo to bleskové, tiché a nebýt togrutí echolokace, Emily by netušila, že je něco na cestě. Chtěla bestii fouknout dávku napalmu do tlamy, ale pavouk jí podebral levou ruku s plamenem a zaklínil jí o helmu a skousnul. Ruka se uštípla, helma zdeformovala a zničila se vysílačka. S hlavou v kusadlech pavouk Emily vytáhnul a nesl si jí do nákladového prostoru. Ona se ale ještě nevzdávala a druhou rukou s vibromečem mu zuřivě bodala, kam jen mohla, ale všechno se to zdálo marné.
13:59 Banana s Jhonarem seběhli schody a naštěstí si všimli pavučiny a vznášející se ruky. Jhonar přeběhl díky botám z podlahy na stěnu, kde pavučina nebyla. Banana ho napodobila a společně po stěně doběhli až na konec chodby, odkud viděli do nákladového prostoru a odkud měli krásný výhled na pavouka, který si odnášel Emily. Banana ji chtěla přitáhnout vystřelovací kotvou, nicméně přes pavouka na ni pořádně neviděla.
Napravo, kde se nacházela výtahová šachta, slétla Štěkna s Gartekem v těsném závěsu. Štěkna na nic nečekala a rozpálila plamenomet.
14:00 Nejdřív vyslala proud plamene nad ungodrana. Tím na sebe upozornila, takže se na ni pavouk s Emily otočil a Banana mohla pálit. Pokus o harpunování Emily však nevyšel a trefila jenom pavoučí nohu. Štěkna viděla, jak plamen spálil pavučinu na stropě na prach. Další dávku vypálila pod nohy pavouka s Emily. Jak pavučina z podlahy shořela, ukázalo se, že je plná republikového zlata. Pavouk každopádně přišel o pavučinu pod nohama a začal se vznášet bez možnosti se uchytit. Emily toho využila, bodla ho pořádně do oka, on povolil stisk a ona se odrazila nohama a vyrazila plujíc ke Štěkně. Ostatních pět pavouků vyrazilo po stranách nákladového prostoru, kde nebyla vypálená pavučina, za ní. Gartek vytáhl dva iontové granáty a chtěl je hodit pavoukům do cesty.
14:01 Naneštěstí se ukázalo, že je Jhonar brambora a neumí házet. Neodhadl balistickou křivku pro stav beztíže, oba granáty se přichytily k pavučině nad nimi a jejich výbuch způsobil Bananě nezanedbatelný šok a zranění elektrickým proudem. Naštěstí byla stále při vědomí, začala ustupovat zpět ke schodišti a Jhonar ji kryl bezpečněji palbou z pistolí.
14:02 Gartek se ohnal bičem, omotal Emily a se Štěknou ji bleskem přitáhli k sobě, aby se mohli odrazit vzhůru na můstek, kam na ně už pavouci nemohli. Banana úpěla bolestí, ale stihla vzít Emilyinu ruku a urychleně se přesouvat po schodech vzhůru s Jhonarem v patách.
14:04 O patro výš běželi chodbou na křižovatku, když na ně zespoda začali dorážet pavouci. Kusadly prokousávali podlahu a i nohy proráželi skrz. Jhonar s Bananou se přesunuli na stop, po kterém běželi v relativním bezpečí. Gartek na ně zavolal, ať běží rovnou do lodi a připraví se k odletu. Banana chtěla běžet pomoc Emily, ale Gartek ji ujistil, že se o ni postarají. Pro jistotu na křižovatce hodila směrem k výtahu svůj batoh s izolepou, která mohla pomoct při opravě jejího poškozeného brnění.
14:05 Batoh do výtahu vletěl přesně ve chvíli, když jím prolétali Gartek s Emily a Štěknou. Převzali ho a Štěkna z něj vyštrachala pásku. Gartek bleskem utěsnil Emily zbroj v místě, kde přišla o ruku, aby jí neunikal další kyslík.
14:06 Na můstku doběhli ke křeslu s kostlivcem. Zvenku po průzoru lezl jeden z pavouků. Štěkna vytáhla vteřinové lepidlo a nakydala jej na lanko na kosti. Předpoklad byl takový, že po vytáhnutí mapy se tak nepovolí a nejde ke spuštění pasti, ať už byla jakákoliv. Ačkoliv pak lepidlo díky absenci vzdušné vlhkosti netuhlo tak, jako v atmosféře, díky okolní teplotě zmrzlo a posloužilo prakticky stejně dobře. Po aplikaci se Štěkna a Emily připravily u výtahu, každá s pytlem zlata na rameni. Jhonar nastartoval loď, Banana uzavřela a odpojila propojovací tunel.
14:07 Gartek opatrně vytáhl mapu z kostlivé ruky, hodil si na rameno další pytel zlata a všichni společně se vydali zpět k lodi. Gartek cestou utrhl půlku z nalezené mapy a schoval si ji do kapsy skafandru.
14:08 Cesta chodbou byla děsivá. Podlaha byla rozkousaná a z některých děr se na ně snažili dosáhnout kosmiční pavouci. Běželi po stropě a modlili se, aby to zvládli.
14:10 Gartek jako poslední přeskočil z Dei Gracia do volného vesmíru a doletěl až do airlocku Jhonarovy lodě. Banana, která tam čekala, že ho chytí, vůbec zasahovat nemusela, což ji trochu mrzelo. Jhonar na to šlápnul a vyrazili pryč.
14:12 Výsadek prošel airlockem do vnitřku lodi, Štěkna vystřídala Jhonara na postu pilota.
14:14 Gartek dokončil krátký proslov, ve kterém pochválil všechny včetně Indysse, a když chválil Štěknu, jak vyzrála na nastraženou past, lepidlo to nevydrželo, napnutý drátek povolil a celá Dei Gracia explodovala.
14:15 Jhonar se snažil najít poslední navigační majáček, ale byl mimo dosah. Gartek ošetřoval Bananiny popáleniny po iontových granátech a ronil chlapácké slzy kvůli vybuchlému zlatu. Emily vysávala lodní bar a k ostatním stála zády, aby neviděli, že brečí, protože si byla chvíli jistá, že tam umře.
14:20 Banana navrhla použít k navigaci v mlhovině úhel, pod jakým viděli pavučinu, když k ní přilétali, a s pomocí Garteka a Jhonara se jí ho nakonec povedlo určit. Pilná včelka vyrazila kupředu a Jhonar dostal za úkol je tentokrát nenechat přistát na pavoukovi.
14:32 Loď dospěla do míst, odkud prchala před pavoukem, ale po tom nebyly nikde ani stopy. Jhonarovi se podařilo zachytit slabý signál navigačního majáčku.
14:56 Loď vyletěla z mlhoviny a skočila zpět k Estronii.
15:01 Gartek dal jednu část mapy k půlce z Gveii a navrhl rozdělit kořist. Sám si vzal jen pět dublonů a zbylých 108 si rozdělili ostatní. Banana si svým podílem plánovala vylepšit světelný meč, Štěkna ho chtěla na vaření a Emily ještě nevěděla.
15:14 Loď vyskočila z hyperprostoru a zamířila k Estronii
15:25 Přistáli, Gartek i Jhonar doprovodili holky až k ARC-170.
15:28 Všichni se rozloučili a když už byl Jhonar na odchodu, Gartek se k děvčatům naklonil a ukázal jim poslední část mapy. Nic neřekl, jen na ně spiklenecky mrknul a vydal se za Jhonarem.

Následky

Gartek měl k dispozici celou mapu k pokladu kapitána Drakea a bylo jen na něm, jestli o tom řekne Jhonarovi, nebo se poklad rozhodně najít na vlastní pěst.
Jhonar podepsal několik svých akčních panenek a jeho ego bylo na nějaký čas uspokojeno.
Do Garteka se kromě Banany zamilovaly i Emily se Štěknou a všechny tři získaly taky docela dost ryzího zlata v podobě dublonů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License