Patch-4

Patch-4 byl odpadní svět v sektoru Cademimu ve Vnějším okraji. Žila tam jen minimální populace, většinu povrchu pokrývaly hromady šrotu a odpadu, který tam byl svážen nejen z nedaleké Phaedy, ale i z odlehlejších částí sektoru.

Historie

Planeta byla objevena až v roce 1011 BBY a pro její nezajímavost bylo téměř okamžitě rozhodnuto o tom, že tam bude zřízena sektorová skládka.
Během války klonů vyrostla mezi odpadky utajená laboratoř Konfederace nezávislých systémů, ale v roce 20 BBY ji odhalila Shyyyo Squad a Šmudla ji mírně předimenzovanou náloží vyhodil do vzduchu i s kusem kontinentu.
V roce 4 BBY se tam přestěhoval Kirk, který v ústraní experimentoval s gravitační technologií. Impérium ho ale vypátralo, a tak ho musel zachránit a přestěhovat tým povstalců složený z Emily, Banany, Kodyho a Zug'Zug.

patch4.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License