Pánská jízda

Pánská jízda je zažité označení pro epický, přibližně bambilion litrů dlouhý1 tah vesmírem, během nějž Champbacca a Demonbacca navštívili a vypili velkou část galaktických hospod.

Historie

Odstartovala v roce 21 BBY v Trojlístku, krátce poté, co se Chlouppek na Roze-ba III osvobodil z otroctví, a skončila až o nějaký ten měsíc později. K ústřední dvojici se na chvíli přidal i Wyrrgy, se kterým si tam Champbacca potykal2, ale pak moralizoval3 a po pokusu o vypití tupláku se zeblil4, ti dva ho přeprali, nacpali mu toaleťák do masky a zavřeli ho do kufru. Chvíli ho tahali s sebou, pak ho někde zapomněli5 a i když se osvobodil, už je nedohnal6. Potkali ale celou řadu dalších tvorů, například Meylouna.
Požitek se jim občas snažili překazit barmani, co nabízeli víno7, a jaro8. Ochutnali při ní prakticky všechno, co se v galaxii dalo sehnat, včetně koktejlu ze stoutu a sektu9, duhy10, unikátní třináctky11 a stoletého absinthu, který vypálil pradávný sithský čaroděj12. Odrodili během ní přinejmenším jedno dítě13 a není tak docela vyloučené, že si ten černější z nich cestou jedno udělal14.
Kromě spousty fotek, které pak promítali osazenstvu enklávy15, s sebou přivezli i sbírku ožužlaných dětských lízátek, rozsedlého houpacího koně a kotě v láhvi16.

Navštívené podniky (řazeno abecedně)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License