paměťový krystal

Paměťový krystal byl unikátní sithský artefakt, který umožňoval nahrávat vzpomínky živých tvorů, ne nezbytně spolupracujících, a následně je přehrávat. Oběťmi takového čtení byli mimo jiné Woallc Con-Denyzz a Champbacca.
Vytvořila ho Darth Nyfe někdy v průběhu sithských válek, ale aktivnějšího použití se dočkal až poté, co ho Algernnon de Bray někdy během války klonů objevila mezi artefakty, které si její tragicky zesnulý mistr přivezl z Limpi na Vogastis. Právě díky krystalu se nejen dozvěděla o existenci enklávy na Miu Leptonis IV, ale následně zjistila i způsob, jak prolomit kvantovou díru.
Poté, co byla Algernnon v roce 14 BBY brutálně zavražděna, ho její vrazi rozdrtili na prášek a vysypali ve vesmíru nedaleko černé díry.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License