Palau VI

Palau VI byla zapadlá planeta v sektoru Chommell. Nacházelo se tam pár vesmírných přístavů, ale většina obyvatelstva se živila obchodem nebo pěstováním obilí pro pivovar Duff.

Historie

Osídlena byla v roce 337 BBY a poměrně rychle se vyprofilovala na chudší zemědělskou kolonii. Nárůst životní úrovně alespoň na galaktický průměr se dá poměrně přesvědčivě vystopovat do let po založení menší pobočky pivovaru Duff, která začala kolem roku 200 BBY zpracovávat produkty planetárního zemědělství a rozvážela je po okolních světech, někdy až na Malastare.
V dekádě před válkou klonů na ní Champbacca s Jessicou naháněli sudoku vraha, ale místo toho se připletli k mistrovství v popíjení kořalky a pojídání jitrnic.1
Roku 22 BBY tam přistál Rychlý dráp a její posádku napadl Zir Sull, který bažil po pomstě na Davu Foxovi. Neuspěl, byl zabit a Dave s Kirou a Tyrkusem pak na planetě zůstali a živili se jako farmáři.
Válka klonů planetu nijak nezasáhla, čistka se jí vyhnula a Impériu byla ukradená.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License