Paggy

Paggy byl ortolanský milionář z Orta, otec Bliggy a bratranec Ignáška. Byl to škudlil, který své jmění získal hlavně tím, že šetřil, kde se dalo.

Historie

Narodil se v roce 60 BBY a byl o hodně chudší než jeho bratranec miliardář, ale i tak už od raného mládí rád cestoval po své rodné planetě. Bratrancovy finanční úspěchy ho dlouhodobě štvaly, snažil se ho trumfnout extrémní úsporností a ačkoliv si i přesto našel partnerku, dlouho jim to nevydrželo. Krizi, kdy byla jejich planeta obsazena Konfederací, ještě přežili, ale když se jim pak narodila dcera a Paggy byl pořád stejný škudlil, byl konec. Manželka ho opustila, roční Bliggy mu nechala na krku a táhla pryč. Paggy se pak snažil najít si nějakou náhradu, ale žádná s ním nevydržela déle než pár měsíců a krize se prohlubovala.
Nepomohlo ani to, když mu Iggy v roce 10 BBY věnoval starou rodinnou rafinérii, díky níž mohl Paggy ještě víc zbohatnout. Jeho charakterovou vadu totiž taková akvizice jenom zhoršila a dokonce i dcera, která ho do té doby relativně aktivně hájila, se mu začala odcizovat. Když Bliggy v roce 7 BBY chytila prasečí chřipku, v rámci úspor ji do nemocnice Svatý Un-Atlu na Bor-latos II poslal jako sirotka, aby nemusel nic platit, čímž z ní udělal lákavý cíl pro tamního ředitele. Naštěstí ji zachránil Voh-Jin Sanseator Misto, a tak se znovu setkali, i když mu to dávala pravidelně sežrat.
Po pěti letech se značnou nelibostí svolil, že jí zaplatí pobyt v lázních na Oarligu, aby konečně přestala remcat, a téměř okamžitě toho litoval. Jeho drahá dcera se tam totiž zakoukala do nějakého hrozného šlusáka a chtěla si ho vzít, což samozřejmě nepřipadalo v úvahu. Nenechala si to však vysvětlit, utekla a Paggy zůstal doma, vzteky bez sebe.
I když amok postupně opadl, vypočítavá podlost zůstala a on utratil veškeré své peníze za náklad kashyyycké koky, kterou se následně ufetoval k smrti v naději, že tím nevděčné dceři udělí pořádnou lekci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License