Pád krále lichů

[„Kurva, za mejch mladejch let teda bejvala likvidace temnejch enkláv větší prdel.“]
- Champbaccovo zhodnocení mise

Pád krále lichů: 23.-24. 7. 0 ABY
Kdo se zúčastnil: Bruce, Carke, Dwayne, Fidorkka, Champbacca, Chlouppek, Kody-Kann Tonewy, Mufar, Rozary, Sam, Styx, Ugida, Vin, Zdeněk
Místo určení: Vnější okraj, Rozengard

Úvod do děje

Po důkladných přípravách se skupina vydala na planetu Rozengard. Kody s Baldy Crew letěli lambdou, chlupáči v Artaxovi.
Přistáli ve městě nejblíže souřadnic inkvizitorské základny. Město se jmenovalo Nový Fortak a nikde nebyla vidět ani stormtroopeří noha.
Jejich první kroky vedly do hospody Ospalá díra, kde hodlali zjistit nějaké lokální informace ohledně Inkvizice. Pokusy začít debatu na toto téma ale místní zabili již v začátcích, a tak jim nezbyla jiná možnost než všechny ožrat. To si vzali na starosti Chlouppek s Champbaccou a po 13 panácích pro všechny se dozvěděli zajímavou informaci: někdo ve městě skupuje mrtvá těla. To stálo za prověření.

Vydali se na místo, kde mělo docházet k výkupu, ale přišli, když už bylo zavřeno. Šlo o klasickou expediční halu, Champbacca uvnitř neviděl nikoho živého, a tak si budovu obešli a v postranní uličce pomohli vysadit Kodyho až na střechu. Ten provedl zběžný průzkum, ale nic kloudného nenašel. Když ale zaslechli skřípot vrat a zvuk repulzorů, spatřil transport, který vylétl z budovy a zamířil přesně směrem, kterým se nacházela inkviziční základna.
Možnosti, jak se infiltrovat do základny, byly najednou dvě. Jít tajnou chodbou, o které jim řekl Lorax, nebo s dodávkou mrtvol. Než se ale do infiltrace pustili, chtěli ještě nějak nalákat aspoň jednoho inkvizitora, ať nejdou proti všem naráz.

Přespali v lese na okraji města a druhý den to zkusili, ale s jiný výsledkem, než očekávali.

Detaily

24. 7. 0 ABY

9:00 Vyrazili na městský úřad.
9:20 Došli k přepážce vyřizující nálezy a Kody jim zamával světelným mečem, že ho našel při táboření v lese, a demonstrativně jej zapnul. Úřednice zpanikařila a spustila poplach.
9:21 Celá budova byla vyklizená. Oni ji opustili také a mohli sledovat divadlo, jak na úřad vpadla celá zásahovka a bylo to moc divoké.
10:03 Když se věc trochu uklidnila, zkusili to ještě jednou, ale teď u jednoho z členů zásahovky, kteří zůstali hlídat úřad.
10:05 Policista meč Kodymu zabavil, se slovy, že jde o padělek, a bylo jasné, že ho chce pak někde střelit. Na Kodyho nátlak, aby mu ho vrátil, nijak nehleděl, a tak si musela skupina počkat, než se policista s kolegou vydají do budovy úřadu na pochůzku.
10:47 Chytli je na prázdné chodbě, kde Kody požadoval, aby mu meč vrátili, a uchýlil se i k ovlivňování mysli. Měl však pech, policista odolal a dokonce pojal podezření, že na něj Lorrdian něco zkouší, a vytáhl na něj zbraň. Kody začal hraně vyvádět, ale když kolem něj proletěl omračující výstřel, rychle se uklidnil a už měl klepeta.
10:48 Odváděli ho pryč, ale vložili se do toho chlupáči. Druhý z policistů, který hlídal zbraní právě chlupáče, dostal od Champbaccy do hlavy neodbytnou potřebu se ohlédnout. Udělal to, čehož využila Fidorkka a udeřila ho z boku pěstí do hlavy. Druhou chytl o zeď a sesul se k zemi. Ten první, co vedl Kodyho, se natáhl pro vysílačku, ale Chlouppek po něm hodil sekerou. Neodhadl sílu a policistova hlava byla najednou všude.
10:50 Kody vzal omráčeného policistu na WC, kde jej zamkl do kabinky. Pak sebral mop s kýblem a frčel vytřít krvavý koláč. Champie hlídal, jestli někdo nejde, a ostatní chlupáči strhli z okna závěs a zabalili do něj mrtvého policistu.
10:55 Oknem se pak všichni dostali z úřadu a i s tělem se vydali k výkupně.
11:32 Byli vpuštěni do skladu, kde odložili tělo na stůl, do koše hodili jeho oblečení a když se za nimi zavřely dveře, bylo jim vyplaceno 800 kreditů.
12:00 Bylo dohodnuto, že Chlouppek s Kodym počkají na transport a poletí s ním. Champie s Fidorkkou se měli svézt s Baldy Crew k tajné chodbě a synchronizovaně pak do základny vpadnout.
17:30 Transportér začal vylétat ze skladiště.
17:31 Kody s Chlouppkem doskočili na loď a podařilo se jim dostat dovnitř. Transport byl automatizovaný, bez živé posádky. Jen náklad mrtvých těl.
17:50 Transportér zastavil v horách, oba se připravili na případné nebezpečí, ale po spadnutí rampy se objevil jen droid, který začal vyvážet mrtvá těla.
17:52 Venku zjistili, že jsou na malé plošině, na které je pásový podavač, který vede do hory. Fidorkka s Champiem se vydali tajnou chodbou v hoře a opatrně pokračovali v očekávání pasti, kterou jim popsal Lorax. Champie si jí díky Síle všiml a pomohl Fidorce ji překonat. Cestou si také všiml, že po obvodu jeskyně jsou nainstalované výbušniny.
18:06 Síla ho kopla do prdele, křikl na Fidorkku a začali pelášit ven. Výbuchy rozbušek je předběhly a jeskyně se začala hroutit.
18:08 Champbacca vytáhl sestřenici z pod hroutících se balvanů pomocí Síly a bylo jasné, že tudy se dovnitř už nedostanou a že o nich ví.
18:10 Venku z jeskyně informovali druhou skupinu o tom, co se stalo, a pokusili se celou operaci přerušit, ale druhá dvojice už neměla jak ustoupit. Zavolali si tedy odvoz plešounů, že to zkusí s nimi hlavním vchodem.
18:14 Kody s Chlouppkem dojeli po podavači do místnosti plné mrtvol, Champbacca současně zabořil čepel světelného meče do vrat plošiny, na které stáli a parkovali, a vykrojil úhledný kruh. Vrata se začala rozevírat, lambda se musela zvednout a 15 metrů pod nimi spatřili dvě postavy. Champie viděl, že jde o temné aury inkvizitorů. Spojení s druhou skupinou umřelo.
18:15 Na Champbaccův rozkaz se lambda snesla níže a začala ty dva kropit palbou. Červené čepele se rozzářily a začaly výstřely odrážet všemi směry.
18:16 Champie s Fidorkkou doskočili na lambdu, které se rozevřela rampa. Na rampu vyběhli Vin s Brucem a podpořili tak palbu lodě. Druhá skupina zahájila průzkum obrovské temné místnosti plné postávajících mrtvých těl. Ta byla od pasu dolů na droidí noze s kolečky a nehýbala se.
18:17 Lambdy kanóny byly zničeny Silou Udigy a Mufar se vydal rozkrájet klony. Kody s Chlouppkem pomalu a opatrně procházeli kolem těl na konec místnosti, kde byl východ.
18:18 Mufarovi do cesty skočil mistr Jedi a začalo břinktyčkování. Fidorkka seskočila dolů. Klony se přesunuly, aby měly lepši palebnou pozici na Ugidu. Mrtvá těla u druhé skupiny se začala svévolně hýbat. Ani jednoho z živých si ale nevšímala.
18:19 Fidorkka tečovala Mufara, který se svalil na zem. Ugida zatím nakrojila jak Bruce tak Vina světelným mečem. Na druhou skupinu mezi stojícími mrtvolami celou dobu čekala Rozary se Styxem. Inkvizitorka se pokusila o překvapivý útok, hodila Silou jedno z těl na Kodyho a skokem se na něj snesla se světelným mečem.
18:20 Fidorkka naběhla na Ugidu, udeřila ji štítem, ale Granka ji zasáhla mečem vertikálně přes hruď. Champbacca viděl, že sestřenice je na tom bledě. Usekl Mufarovi obě ruce, kopem ho svalil na zem, sebral mu meč a rozeběhl se k těm dvěma. Kody odolával náporu inkvizitorky, ale jejich síly byly vyrovnané. Chlouppek mu chtěl jít z boku pomoct a překvapit inkvizitorku, ale cestu mu zastoupil Styx.
18:21 Ugida viděla, že Fidorkka propadla běsnění a na pomoc ji běží mistr Jedi, který porazil neohroženého Mufara. Raději se dala na ústup. Champbacca ji chvíli pronásledoval, ale sjela jídelním výtahem někam do pryč. Kody začal před Rozary couvat, aby se dostal co nejblíže k Chlouppkovi. Chlouppek bez světelného meče se jen tak tak vyhnul Styxovu seku. Mufar ovládl svou bolest a hanbu a podařilo se mu proběhnout na další patro, kde aktivoval tajné dveře a pelášil pryč.
18:22 Champbacca kontroloval Fidorkku, které se podařilo vlastní Silou stabilizovat, ale i tak od Dwayna přijala dávku bojových stimuantů, aby mohla dál fungovat. Kody se dostal až k Chlouppkovi a Silovou vlnou vyčistil okolí od všech mrtvých těl.
18:23 Lord Styx udělal výpad na Chlouppka, který se mu vyhnul a v protivýpadu jej udeřil sekerou drženou hned za hlavicí do hlavy. Styx sebou třískl o zem a nebyl schopný dalšího boje. Když Rozary viděla, co se stalo s jejím mistrem, dala se na útěk.
18:24 Chlouppek usekl Styxovi hlavu. Ugidu Síla okamžitě upozornila na smrt jejího mistra a zastavila se nakročená do únikové chodby. Styx pro ni znamenal všechno. Vydala se do mistrovy komnaty, kde se hodlala postavit vrahům, kteří vpadli do jejího domova.
18:25 Fidorkka s Champiem dohnali Ugidu, která na ně čekala ve Styxově pokoji před oltářem Sheeny. Doprovázel je Zdeněk. Kody s Chlouppkem pronásledovali Rozary, ale narazili při tom na spoutanou Carke, kterou se Kody jal zachraňovat.
18:26 Ugida bojovala, jakoby neměla co ztratit, horizontálně vzala Fidorkku pod prsa mečem, ale ta díky stimulantu nevnímala vůbec bolest ani své zranění. Champbacca nedokázal odrazit výpad, který se mu zarazil do břicha.
18:27 Ugida osvobodila čepel tak, že ji vytáhla skrz chlupáčův bok. Champie padl na zem, Zděňkovi se podařilo Grance prostřelit hruď, ale minul srdce a ona dál bojovala. Na Chlouppka s Kodym zaútočila kyborgská bestie. Prvnímu se ji podařilo Silou znehybnit, druhý jí usekl hlavu.
18:28 Fidrokka udeřila do protivnice štítem v levé ruce a sáhla po světelném meči na oltáři, aktivovala jej a sekla s ním Grance přes obličej.
18:29 Ugida nečekala takový útok, hlava se jí rozjela na dvě části a padla mrtvá k zemi. Chlouppek vzal Carke na ruku, Kody šel prozkoumat chodbu. Tam čekala další kyborgská bestie, ale s poškozeným senzorem, takže neútočila. Bohužel stála před výtahem.
18:30 Kody na sebe šlápnutím do louže upozornil a bestie po něm skočila. Málem ho tlamou přecvakla vejpůl, on jí na oplátku zarval do huby meče, ale bez účinku. Chlouppek do ni střelil brokovnicí, ale krom několika šroubů a mrtvého masa z ní nic neupadlo.
18:31 Potvora přimáčkla Kodyho hlavou na stěnu a nalomila mu žebra. Lorrdian se posunul dál od hlavy a několika seky z ní udělal dvě půlky. Přední část byla ale stále aktivní a chňapala kolem sebe.
18:32 Kody hlavu přišpendlil k zemi, dokud se nevypnula. Společně pak nastoupili do výtahu a sjeli o patro níž, kde k nim přistoupil Zdeněk s Fidorkkou, kteří táhli Champieho.
18:33 Cestou nahoru se Chlouppkovi podařilo Silou stabilizovat Champbaccu a vyměnili si informace, co se stalo. Kody chtěl pokračovat v pronásledování inkvizitorů, ale sám už neměl síly.
18:35 Po příchodu do lambdy viděli, že Vin byl stabilizovaný, ale Bruce stále v kritickém stavu. Chlouppek použil své léčivé schopnosti aby jej udržel při životě, a když Kody sledoval, v jakém stavu celý tým je, uznal, že stáhnout se bude nejmoudřejší řešení.

Následky

Rozengardská sekce Inkvizice přišla o pelešiště, projekt lorda Styxe byl zastaven a Mufar si musel pořídit nové ručičky a meč.
Přeživší z buňky se přesunuli na Citadelu, takže příspěvek akce k operaci Trebuchet byl spíše negativní.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License