Pachacutec

[„Když jsi tak chytrý, založ si vlastní město!“]
- náčelník Rwookrrorro, než Pachacutec odešel a založil Ittummi

Pachacutec byl Wookiee z Kashyyyku, architekt a stavitel, zakladatel Ittummi. Jeho předky byli Chimalpopocca a Matlalatzin a podle legend i praotec Choccapic. Ve volném čase hrával na dudy.

Historie

Narodil se roku 4701 BBY ve Rwookrrorro do urozeného rodu Chimalli a už v mládí měl tendence kecat ostatním do práce. Ačkoliv to většinou byly poznámky přínosné, získal si tím mnoho odpůrců z rodu Cherwooků včetně tehdejšího náčelníka a bylo mu doporučeno odejít a založit si vlastní město, což udělal.
Roku 4567 BBY se sebral, s několika progresivně smýšlejícími chlupáči vyrazil na východ, obešel Chiwawu z jihu a ještě téhož roku dorazil na místo, kde položil základy pozdějšího města Ittummi. Pachacutec sám navrhl většinu staveb a několik nových architektonických prvků, které zefektivnily využití lián, a ačkoliv byla jejich osada relativně malá, patřila k těm nejvyspělejším na planetě.
Aby se Ittummi trochu vyšvihlo i politicky, vzal si Pachacutec roku 4566 BBY Yzzmu, dceru vlivného náčelníka z jižního království a rodu Šošónů, a následně s ní měl syny Chalcuchimu a Kurruchiche. Krátce po jejich narození pak zbytek rodu v hlavním městě pokosila epidemie neštorrrovic a Pachacutec tak zdědil další prostředky, které mohl použít k dalšímu rozvoji Ittummi.
Zemřel v roce 4490 BBY, když ho při noční práci na střeše srazil blesk, a vládu po něm převzal jeho starší syn.
I po více než čtyřech tisících letech se ve městě těšil velké úctě, děti se o něm učily ve škole a byl například velkým vzorem pro Maakatrra, svého velmi vzdáleného potomka.

d20

Noble 6 / Chief Engineer 3
STR 12 / DEX 12 / CON 12 / INT 16 / WIS 12 / CHA 16
Craft (houses) +16, Repair +15, Knowledge (architecture, engineering, politics) +14, Diplomacy +12, Entertain (bagpipes) +12, Appraise +10, Computer Use +10, Sense Motive +10, Intimidate +8, Astrogate +6
Artistic, Influence, Political Pull, Fame, Living History

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License