Pacclův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Pacclův světelný meč

Pacclův světelný meč byla zbraň Lorrdiana Paccla. Vyzařoval zelenou čepel.

Historie

Pacclo si meč vyrobil v roce 8 BBY na Unkanu 2, a to s pomocí mistra Denyzze z krystalu a součástek nalezených v tamní enklávě. Pacclo se s ním rychle naučil zacházet a už o rok později s ním v bitvě na Miu Leptonis IV porazil a zabil Luc-Nana.
Užíval ho až do své smrti roku 6 BBY, kdy ho při šarvátce na Yaga Minor zastřelilo imperiální komando. Meč se pak dostal do rukou Inkvizice a byl začleněn do sbírek na Citadele.
Když se sbírka po bitvě o Karafuto dostala do rukou povstalců z Jolly Jedie, putoval meč s mezipřistáním na Oarligu tamtéž. Následně byl i s několika dalšími uložen ve skladišti na Švábivci 1, aby byl v případě potřeby k dispozici nové generaci rytířů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License