Ozz

Ozz byl Ugnaught z Bespinu, šlechtic a úspěšný král Ugnorgradu.

Historie

Narodil se kolem roku 200 BBY na domovské planetě své rasy, ale záhy se přesunul na Bespin, kde se učil mimo jiné o tom, jak fungují rafinérie na tibannský plyn, kterým měl v budoucnu šéfovat. Otec ho dobře vychovával, vysvětlil mu význam poitínu pro jeho budoucí království a později mu předal korunu, žezlo i další poklady spojené s trůnem. Vládl spravedlivě, ale přísně, odborům zpravidla neustupoval a odměňoval se výhradně bahenními koupelemi,1 neboť jiným neřestem nepřišel na chuť. Sbíral zajímavé artefakty, odkoupil například Kellebrambořin prsten od Hutta Rampy, ale zpravidla je vystavoval nebo používal jako dary k zajištění mocných spojenců.
V roce 40 BBY ho i s městem zachránili Temný mstitel a jeho učednice, které za to věnoval výše zmíněný prsten, jehož kámen použila ve svém světelném meči.
Vládl i za Impéria, jehož politika ho čím dál víc srala, až nakonec zhruba tři roky po bitvě o Yavin podnikl kroky ve snaze osvobodit Oblačné město z imperiálního područí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License