Oxaca

Oxaca byl falleenský vymahač dluhů pro Černé slunce.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 105 BBY na domovské planetě své rasy a po absolvování veškerého vhodného vzdělání nastoupil k zločinecké organizaci Černé slunce, aniž by s tím měl jakýkoliv morální problém. Nejdřív dělal obyčejného účetního, ale protože neměl morální problém ani s ještě horšími věcmi, záhy se přeorientoval na výběrčího dluhů, což ho nejen bavilo, ale i svým způsobem naplňovalo.
Získával zkušenosti a vliv u organizace, ulil si slušné peníze v sejfu na Curychu a pak už v podstatě jenom čekal na příležitost dostat se pořádně vysoko.

Občanská válka

Ta příležitost přišla ve chvíli, kdy padla Republika a Impérium zlegalizovalo otroctví. Oxaca nebyl nijak krutým pánem, vlastně se ke svým otrokům choval až nadstandardně slušně, ale pořád na nich chtěl primárně vydělat a rozhodně to nedělal z dobrého srdce. Své o tom zjistili mimo jiné Sabacca, Korborr a Rugsakk, které ochotně poslal do pracovního tábora na Kashyyyku jenom proto, aby si šplhl u imperiálů. A nutno dodat, že se mu to docela povedlo, protože úřady pak byly ochotny tolerovat to, když některému z dlužníků vysloveně omylem prostřelil nohu nebo ruku.

d20

Soldier 6 / Black Sun Enforcer 2
STR 10 / DEX 16 / CON 10 / INT 16 / WIS 14 / CHA 16
Intimidate +14, Computer Use +12, Knowledge (black market, streetwise) +10, Bluff +8, Diplomacy +8, Tumble +8, Profession (debt collector) +7
Underworld Connections, Quick Draw, Improved Initiative, Point Blank Shot, Dodge, Blasterslinger, Mobility, Diplomatic Immunity (Galactic Empire)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License