Ospalá díra

Ospalá díra, nikoliv Wospalá, byla hospoda třetí cenové skupiny v Novém Fortaku na Rozengardu. Patřila k navštěvovanějším, majitelem i barmanem byl Ichabod Crane a záchody měla překvapivě čisté. Na pípě byl stabilně místní, veskrze průměrný ležák, z tvrdšího alkoholu byla nejvíce konzumovaná vodka, rovněž místní a veskrze průměrná.

Historie

K otevření hospody došlo v roce 26 BBY, když si Ichabod Crane, původně aranžér květin v závodu na zpracování růží, vrazil trn pod nehet a definitivně se rozhodl změnit obor.1 Přestože zvolil poněkud nízkonákladový styl a nedovážel žádný značkový alkohol z vnější galaxie, stala se brzy oblíbenou u středních a nižších společenských vrstev a rozhodně nebyla prodělečná.
V roce 0 ABY se tam během rekognoskace města stavili Fidorkka, Champbacca, Demonbacca a Kody-Kann Tonewy. Dva Wookiové začali v zájmu získání informací z místních platit rundy celé hospodě a dozvěděli se tak o bujícím obchodu s mrtvolami. Po jejich odchodu se vše vrátilo do starých kolejí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License