Ormin

Ormin byla planeta v sektoru Noori v Expanzích, nedaleko Maritomarova pole. Byla známá svými krásnými jezery a chladnějším klimatem.

Historie

Historicky vzato nebyla nijak významná a měla relativně vřelé vztahy s Republikou a později s Impériem.
Dne 12. 2. 7 BBY tam On přivezl zraněného Jerga, kterého v tamní nemocnici začali dávat dohromady.
Roku 6 BBY vyléčený Jergo opustil planetu.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License