Ori-La-Hara

Ori-La-Hara byla cereanská mistryně Jedi v posledním století Republiky. Její specializací byl organizovaný zločin na Coruscantu a jeho potírání, za svou dlouhou kariéru vycvičila hned několik padawanů a proslavila se také tím, že sama sebe na sklonku života shledala příliš senilní k výkonu funkce, odložila světelný meč a dala se na smažení koblih.

Historie

Narodila se na Ceree roku 118 BBY, po odhalení potenciálu v Síle byla odvedena do Chrámu Jediů a brzy z ní byl padawan mistra Sinubeho. Po jeho boku řešila některé méně závažné zločiny přímo na hlavní planetě, a protože v tom byla dobrá, poměrně záhy se začala rovněž profilovat na vyšetřovatele.
Krátce po pasování na rytíře, jemuž nepředcházely žádné dramatické události, se jejím padawanem stal Ulysses Cox z Onderonu, kterého de facto zdědila po mistrovi Kelso. Ačkoliv ji tento mistr varoval, že Ulysses je problémový žák, sama si na něj nikdy nemohla stěžovat. Společně pomáhali planetární policii, navštěvovali Kancléřku Saresh, kde se jim zalíbil kashyyycký fotbal, a navzdory jeho nižšímu potenciálu v Síle z něj vycvičila rytíře, který měl rovněž značný přehled o coruscantském podsvětí. Jeho pasování na rytíře zapili ve své oblíbené hospůdce při sledování ligového finále.
V následujících letech se Ori-La-Hara věnovala dalšímu potírání zločinu, skákání a šplhání po mrakodrapech a výcviku dalších padawanů. Jejím posledním byl Cas Mell, kterého se ujala někdy kolem roku 45 BBY a se kterým toho ještě hodně stihli. V roce 30 BBY objevila při návštěvě Ublahubaru Peela a jakožto potenciálního Jedie ho nahlásila chrámovým náborářům.
Poté, co byl Cas roku 28 BBY pasován na rytíře, odešla do dobrovolného důchodu, protože už byla dle vlastních slov na honění lotrů po střechách moc stará a cáklá. Nechala se ale zaměstnat v jedné pekárně nedaleko Chrámu, kam na její koblihy chodili téměř všichni její kolegové od coruscantské policie.
Zemřela dva dny po bitvě na Geonosis přirozenou smrtí.

d20

Jedi Consular 5 / Jedi Investigator 5 / Jedi Master 2
STR 10 / DEX 14 / CON 10 / INT 18 / WIS 16 / CHA 16
Gather Information +20, Move Object +16, Affect Mind +12, Diplomacy +12, Knowledge (Coruscant) +12, See Force +12, Sense Motive +12, Balance +10, Bluff +10, Climb +10, Enhance Senses +10, Search +10
Urban Tracking, Trustworthy, Burst of Speed, Consular's Guidance, Sharp-Eyed, Lightsaber Defense, Force Flight, Up the Walls
Force Secret (Improved Affect Mind)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License