operace Valkýra

Operace Valkýra byl krycí název pro snahy úzkého kruhu imperiálních důstojníků o puč, při kterém by zbavili Císaře moci, neb nabyli dojmu, že se pomátl a vede Impérium do záhuby. Zcela nepochybně šlo o velice riskantní podnik, který mohl skončit pouze nepravděpodobným úspěchem nebo popravou za velezradu.

Historie

Zahájení operace bylo plánováno na polovinu roku 4 BBY, ale naneštěstí byl dne 28. 2. 4 BBY mozek celé operace, Werner Ronif, zabit teroristou, což způsobilo celkovou paralýzu a téměř rozpad všeho, co za ty roky vybudovali. O několik měsíců později se zhostila vůdčí osobnosti celé operace Frau Engels.
Krátce po bitvě o Yavin bylo jejím primárním cílem zpomalení výstavby druhé Hvězdy smrti a zároveň oslabení Inkvizice. I proto se Frau rozhodla podpořit útok povstalců na Citadelu, ovšem jen za podmínky, že bude zajištěna maximální diskrétnost.

Zasvěcení:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License