Operace Valkýra

Operace Valkýra byl krycí název pro snahy úzkého kruhu imperiálních důstojníků o puč, při kterém by zbavili Císaře moci, neb nabyli dojmu, že se pomátl a vede Impérium do záhuby. Zcela nepochybně šlo o velice riskantní podnik, který mohl skončit pouze nepravděpodobným úspěchem nebo popravou za velezradu.
Jedním z členů operace byla Frau Engels, přesvědčen byl i Kody-Kann Tonewy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License