operace Valkýra

Operace Valkýra byl krycí název pro snahy úzkého kruhu imperiálních důstojníků o puč, při kterém by zbavili Císaře moci, neb nabyli dojmu, že se pomátl a vede Impérium do záhuby. V zájmu zachování absolutního utajení měl téměř každý zasvěcený nainstalovaný inhibiční čip, který znemožňoval vyzrazení plánu.

Historie

Myšlenka operace Valkýra se zrodila již roku 17 BBY a z větší části za ní stál Werner Ronif.
Frau Engels se k věci přidala roku 15 BBY a všechny jejich síly se zaměřovaly na ovládnutí několika výcvikových středisek Stormtrooper Corps a získání dostatku neindoktrinovaných vojáků loajálních jejich věci. Jejich prsty sahaly také do několika hvězdných doků, kontaktům u ISB i části senátorů v Imperiálním senátu. Největší oříšek ale tkvěl v odstranění Inkvizice, kultu temné strany a IDNRA.
Roku 13 ABY byla v Neznámých regionech objevena planeta Valhalla, která se stala hlavní skrytou základnou pro členy operace.
Roku 7 BBY byl úzký kruh Valkýry kompromitován lordem Tonewym, ale díky Frau Engels se ho podařilo přesvědčit, aby se přidal k jejich věci, a záhuba celé operace byla zažehnána.
Zahájení operace bylo plánováno na polovinu roku 4 BBY, ale naneštěstí byl dne 28. 2. 4 BBY mozek celé operace, Werner Ronif, zabit teroristou, což způsobilo celkovou paralýzu a téměř rozpad všeho, co za ty roky vybudovali. O několik měsíců později se role vůdčí osobnosti celé operace zhostila Frau Engels.
Krátce po bitvě o Yavin bylo jejím primárním cílem zpomalení výstavby druhé Hvězdy smrti a zároveň oslabení Inkvizice. I proto se Frau rozhodla podpořit útok povstalců na Citadelu, ovšem jen za podmínky, že bude zajištěna maximální diskrétnost.
To se podařilo a Valkýra si 28. 8. 0 ABY připsala velké vítězství. Citadela byla zničena a vyšetřováním jejího zničení byla pověřena samotná Frau Engels. Lépe to jít ani nemohlo a vše nasvědčovalo tomu, že v polovině roku 1 ABY dojde k zahájení operace a odstranění Císaře s lordem Vaderem.
Naneštěstí se k Císaři dřív dostala poslední přeživší z inkviziční buňky na Rozengardu a ten si díky informacím, které od ní získal, dal dohromady, že Frau a všichni lidé pod jejím velením něco kují. Frau byla zrovna na Coruscantu se svou vlajkovou lodí na předložení výsledků vyšetřování zničení Citadely. Byla okamžitě zatčena, brutálně mučena a donucena nahrát záznam, ve kterém svolávala své podřízené na Coruscant. Jí se ale podařilo do záznamu propašovat klíčová slova a gesta, která přikazovala vykonání únikového plánu. Mezitím poslal Císař Vadera i s 501. legii, aby se postaral o síly, které pod Frau spadaly. Mnoho věrných Valkýře padlo, jako například posádka Helmwige, ale nezanedbatelnému množství lodí s Brünnhilde v čele se podařilo díky zprávě od Frau uniknout do hyperprostoru směrem k Valhalle.
Když na to Císař přišel, osobně si na ni přišel vylít vztek. Plivla mu do obličeje a 27. 4. byla demonstrativně usmažena salvou jeho blesků.
Síly na Valhalle zůstaly zakopány a vyčkávaly na přílet těch, kteří měli větší štěstí, ale protože druhá půlka koordinátorů na Valhallu zůstala s Götterdämmerungem na Coruscantu, přeživší zůstali zaseknutí na půl cesty v Neznámých regionech.

Zasvěcení

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License