operace Trebuchet

[„Zničit Citadelu, hm? Na to by se hodil trebuchet.“]
„Na to odborníky máme, ale chtělo by to nějaký trochu větší než posledně…“
„Já bych věděl!“
- Riltorro, Joya Brannigan a Kirk na válečné poradě

Operace Trebuchet byl krycí název plánu povstalců z buňky kapitána Simbaccy pro tažení proti Citadele, kde Inkvizice držela Emily. Pro povstalce tak bylo prvořadou prioritou zachránit Emily, případná likvidace inkviziční pevnosti pak byla velmi vítaným bonusem. Prioritou imperiálních sil pod velením Frau Engels bylo co nejvíce oslabit Císařovy poskoky a odstranit jednu jeho ruku, a to za zachování absolutního utajení. K finálnímu útoku došlo 28. 8. 0 ABY a dopadl k naprosté spokojenosti obou skupin.

Historie

Plánování začalo 17. 7. 0 ABY na palubě Jolly Jedie, iniciovala ho Joya Brannigan a jméno jí nepřímo dal Riltorro. Hlavním esem v rukávu povstalců pak měl být řiditelný asteroid, který chtěl do cílové soustavy poslat Kirk, a to pomocí směrových trysek. Asteroid měl zpočátku sloužit hlavně jako diverze, později ale přešel do role prostředku, jímž bude Citadela po zásluze srovnána se zemí. Vyhlídky na úspěch akce byly zpočátku prakticky nulové, ale když se Kodymu 3. 8. podařilo domluvit možnou pomoc z řad Impéria, stouply na jednotky procent.
Podmínkou jejich přítomnosti však bylo maximální utajení, pročež Banana navrhla generátor subprostorově polarizovaného obfuskačního toku a začala se spolu s dalšími experty pokoušet o jeho realizaci. Z jeho principu bylo už od samého začátku jasné, že bude komunikaci rušit nejen nepřátelům, ale i spojencům, přičemž tento hendikep měl útočníkům pomoci překonat Champbacca užitím bitevní meditace.
Termín útoku byl původně stanoven na 10. 10. 0 ABY, ale protože se podařilo sehnat trysky se zabudovaným hyperpohonem a bylo záhodno nenechávat Emily v zajetí příliš dlouho, byly nakonec přípravy zkráceny na nezbytné minimum a útok se měl uskutečnit mnohem dřív. Většina citlivějších příprav se 10. 8. přesunula na stanoviště Alfa v Kančím hnízdě na Oarligu, kde probíhalo zejména ladění technických aspektů, plánování a cvičení před akcí, to vše aniž by byl tým dobrovolníků omezován karanténou Jolly Jedie. Frau Engels přemístila svou vlajkovou loď k nedalekému Gamorru a dalších pár věrných lodí nenápadně převelela do okolí.
Protože bylo potřeba na Karafuto nějak dostat záchranný výsadek, a to skrz štít Citadely, pořídili si hrdinové z muzea na Naboo baziliščího válečného droida a krátce před akcí ho v Kančím hnízdě s pomocí kritické součástky od Grakkuse zprovoznili.
Protože povstalci z informací od Loraxe a Neryssy tušili, že by se na cílové planetě mohl nacházet jak k Síle citlivý bitevní koordinátor, tak schopná velitelka, bylo záhodno je před vlastním útokem nějak eliminovat. Jako nejschůdnější se jevily pokusy o rozeštvání rozličných buněk Inkvizice pomocí dezinformační kampaně, pročež Kody-Kann krátce před vlastním útokem využil identity svého bratra inkvizitora a odeslal jeho jménem z jeho sídla zprávu jeho bývalé známosti, že byl napaden Loraxem a Sienem a aby si dávala pozor, že inkviziční buňky si kvůli rozpočtovým škrtům začaly jít po krku, na Císařovy rozkazy.
Další implementovanou strategií bylo zakomponování absolutně náhodných prvků do jinak promyšleného plánu ve snaze odpoutat pozornost chladně kalkulujících imperiálních důstojníků a jejich analytického softwaru - Magoři tedy plánovali kromě tradičně chaotického útočného vzoru vybavit svoje stroje odpalovači různobarevných světlic, neboť torpéda byla bez naváděcího signálu použitelná jen velmi omezeně.
Na plánovacím stole byly zprvu navrženy tři fronty, kromě vlastní záchranné akce ještě bitva na orbitě a bitva u asteroidu. Nakonec však došlo k redukci bojišť a bylo rozhodnuto o soustředění spojeneckých sil na jedno místo, neboť jejich rozdělení by představovalo komplikace při koordinaci. Bitvy se pak měla účastnit i jednotka Mandalorianů s vlastní fregatou a interdiktor Helmwige, jehož úkolem bylo hlídat konvenční hyperprostorovou cestu ze soustavy a do ní. Účastnit se původně mělo také zhruba sedmdesát pět menších lodí od Tetragonu, které přislíbil Deek, a kromě nich také Dvacet deka šunky, Mořský koník, Opitá ovca, Vylízaná vopice, Zaječí pracka a Zmydlený baran. S přihlédnutím k nutnosti celou operaci utajit však bylo později rozhodnuto, že je všechny nahradí ISD Brünnhilde pod velením kapitána Richtera, která zaútočí v tandemu s Götterdämmerungem. K planetě se měly všechny lodě dostat blíž s použitím hyperprostorové zkratky koupené od Rudých raubířů a v ideálním případě by tam na ně zprvu čekala jenom část obranné flotily, neboť zbytek by se věnoval asteroidu.
Citadelu měl infiltrovat tým složený z Chlouppka, Furriosy, Kody-Kanna Tonewyho, jeho Baldy Crew a dalších dobrovolníků, jejichž koordinaci s bitvou na orbitě i s Emily by zajišťovala Cae Vitthar. Zatímco část výsadkářů by dorazila na baziliškovi skrz štít a starala se o vypnutí protivzdušné obrany a následnou záchranu zajatkyně, zbytek výsadku se měl pokusit ve třech sentinelech obsadit nádvoří Citadely a zajistit ho pro pozdější vyzvednutí záchranného týmu.
Protože pozemní expedice mohla počítat s extrémním odporem prakticky všech přítomných inkvizitorů a rovněž se všemi přeživšími z Rozengardu, bylo jejich prioritou rychlé nalezení Emily a včasný odlet na lodi, která bude zrovna nejblíž. Vítaným bonusem by byla možnost vybrakovat sejf pod Citadelou, ovšem nezdála se příliš reálnou.

Plány

Protože posrat se mohlo kde co, bylo záhodno mít variantu na co nejvíc možných scénářů. I ta nejhorší varianta počítala s tím, že veškerá komunikace v soustavě bude rušena a že na oběžné dráze bude hnízdit minimálně Dominatrix, takže bylo záhodno někde novou technologii nejdřív pořádně otestovat, stejně jako náhradní prostředky dorozumívání mezi těmi hodnými. Tyto zkoušky probíhaly od 24. 8. na oběžné dráze Gamorru.

Plán A

Počítal s variantou, že Dominatrix vyrazí asteroidu naproti, neprokoukne past a začne kámen brzdit vlečnými paprsky a drtit soustředěnou palbou kanónů. V tu chvíli by Götterdämmerung s Brünnhildou vystoupily z hyperprostoru přímo nad planetou a zahájily útok na zbývající menší lodě, proti nimž by měly jasnou převahu. Důležité bylo ohlídat si bezpečnou vzdálenost od planety, aby se lodě po zničení štítu Citadely nenacházely v dostřelu její protivzdušné obrany.
Dominatrix by pak měl na výběr, zda pokračovat v destrukci asteroidu, nebo se stáhnout k planetě a podpořit obránce, přičemž ani jedna z těchto variant nebyla pro útočníky nijak katastrofická.

Plán B

Pokud by Dominatrix z nějakého důvodu zůstal na orbitě, síly by početně byly přibližně vyrovnané a prioritou útočníků by bylo vyčistit cestu pro asteroid.

Plán C

Počítáno bylo i s variantami, kdy se buď k asteroidu přesune kompletně celá obranná flotila, pouze podpůrné lodě bez Dominatrix nebo nějaká další míchanina. Žádná z těchto variant nepředstavovala pro útočníky vážnější komplikace, přesun celé obranné flotily by naopak útok dost usnadnil. Reálně pak došlo právě na tento plán, neboť asteroidu vstříc vyrazili všichni obránci.

Plán F

Pokud by na orbitě kromě Dominatrix čekal i Executor, chtěl mít Simbacca v torpédometu připraveného Wyrrgyho, ovšem to mu zamítli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License