Ooze

CC-7912, známější jako Ooze, byl klonovaný důstojník Velké armády Republiky, velitel průzkumného týmu Bravo-18.

Historie

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 32 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu se zkumavkovými bratry. Brzy se ale ukázalo, že má předpoklady stát se velitelem, a byl přeložen do výcvikového programu klonovaných důstojníků. Do klonových válek byl nasazen až týden po bitvě o Geonosis, což těžce nesl a věřil, že měl být přítomen samotnému počátku. O to horlivěji bojoval proti nepříteli a věřil, že je čekají velké věci, když byla k jeho týmu přiřazena generálka Karnis.
Hned při první společné misi na Oxirf'lanier byl jejich raketoplán napaden domorodým obyvatelstvem vedeným Kirlí. Všichni členové jeho jednotky byli zabiti, až na medika a generálku, která byla společně s Oozem přemožena a odvlečena k temné tyrance. Ooze byl následujících patnáct dní mučen, vyslýchán a tyrankou znásilňován. Ze celou dobu jí neřekl nic a byl za to na sebe pyšný. Nevěděl, že Algernnon vlastní paměťový krystal, kterým všechny informace vytáhla z jeho hlavy bez jeho vědomí. Když už ji Ooze přestal bavit, nařídila Kirlí jeho veřejnou popravu na náměstí, což vesměs uvítal.1
Následek mučení, jejich společný potomek, se nikdy nenarodil, neboť lady de Bray po útoku stína Ruukiho potratila.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License