Ooze

Velitel Ooze byl klonový voják, nejvyšší důstojník průzkumného týmu Bravo-18. Při misi na Oxirf'lanieru byl zajat, patnáct dní mučen a následně na rozkaz Algernnon de Bray veřejně popraven.
Následek mučení, jejich společný potomek, se nikdy nenarodil, neboť lady de Bray po útoku stína Ruukiho potratila.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License