Oovo IV

Oovo IV byl čtvrtý měsíc plynného obra Oovo ve Vnějším okraji. Na jeho pustém povrchu se nacházela republiková věznice, bar Dno a přinejmenším jeden vesmírný slimák.

Historie

Souběžně s výstavbou věznice s maximální ostrahou někdy kolem roku 50 BBY vznikl na Oovo IV i závodní okruh pro kluzáky, který se těšil velké oblibě diváků.
V roce 21 BBY se tam v rámci pánské jízdy na chvíli zastavili Champbacca a Demonbacca.
Zákaz závodění na kluzácích za vlády Impéria značně uškodil ekonomice měsíce, ale tamní vězení fungovalo i nadále a byli tam drženi mimo jiné rodiče Neery a Noyi Neerix.

b_232054.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License