Oovo IV

Oovo IV byl čtvrtý měsíc plynného obra Oovo ve Vnějším okraji. Na jeho pustém povrchu se nacházela republiková věznice a před válkou klonů se tam pořádaly závody kluzáků. Zákaz tohoto sportu za vlády Impéria značně uškodil ekonomice měsíce.
Nacházel se tam bar Dno a žil tam přinejmenším jeden vesmírný slimák.

b_232054.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License