Onderon

Onderon byla pralesní planeta v sektoru Japrael ve Vnitřním pásu. Hlavním městem byl Iziz, obíhal ji měsíc Dxun, a to tak těsně, že spolu obě tělesa sdílela část atmosféry a občas mezi nimi migrovaly šikovnější živočišné druhy.1

Historie

Planeta byla poprvé osídlena kolem roku 5200 BBY a první kolonisté se museli potýkat s brutálním domácím ekosystémem a spoustou žravých potvor. Část z nich, převážně vyhnanci z hlavního města, si později ochočila létavé drexly a na jejich hřbetech křižovala oblohu a machrovala, z čehož později vznikl nejeden konflikt.
Od roku 4002 BBY byl Onderon členským světem Republiky, pokračoval tam rozvoj civilizace a pokusili se jej dobýt Mandaloriané, kteří po neúspěšném obléhání osídlili Dxun.
Během války klonů se tamní planetární monarchie přidala k separatistům a při svých toulkách se tam stavili Jessica Karnis a Simbacca.2
Už v začátcích občanské války na ní z partyzánské skupiny, která původně bojovala proti separatistům, vznikla jedna z prvních buněk povstání. Vedl ji Saw Gerrera a jejími členkami byly nějaký čas i Ella Bunda a Shavari.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License