On

[„Napamatuju se, že bych někdy míval koberec."]
- Wyrrgy se škrábe na hlavě a přemýšlí, jestli nejít Ona v podobě koberce vyklepat

Měňavec známý jako On byl k Síle citlivý Shi’ido, zloděj identit a inkvizitor.


Jméno: On
Rasa: Shi’ido
Datum narození: 73 BBY
Planeta narození: Darnak Or
Datum úmrtí: 16. 3. 0 BBY
Planeta úmrtí: Jedha
Barva očí: černá
Barva meče: červená
Mistr: Woallc Con-Denyzz, inkvizitor Honndars

Vzhled

Jako měňavec byl samozřejmě ohyzda. Bral identity a vzhled svých obětí, takže mohl vypadat, jak chtěl. Mezi identity, pod nimiž strávil delší čas, patřili Gurrgur, Komorr Ferdeng a Xingo.

Povaha

Zbabělec. Trápil ho skličující strach ze samoty. Psychopat schopný kvůli svému prospěchu zabít kohokoliv.
Pokud by mu někdo viděl do hlavy, zjistil by, že sám sebe oslovuje jako On. Odmalička byl za outsidera, žil bez přátel. Kvůli tomu jej užíral strach ze samoty. Kvůli nepřiměřenému nátlaku rodičů se z něj stal sociopat se slabě vyvinutou schopností empatie.

Rodina

Jeho rodiče byli despotičtí a nepřiměřeně na něj tlačili kvůli tomu, že nedokázal dostatečně rychle ovládnout své transformační schopnosti. Nikdy si nevšimli jeho citlivosti k Síle.

Dovednosti

Talentovaný zloděj těl i identit. Zákeřný samouk, který mistrně zvládal improvizovaný souboj a boj o přežití. Měl relativně silné spojení se Silou.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodil se roku 73 BBY na planetě Darnak Or. Jeho skutečné jméno se ztratilo v historii, sám si na něj nevzpomínal a kvůli špatným vzpomínkám z dětství se ke své minulosti nechtěl vracet.
Ve třinácti letech zabil v lese kolemjdoucí dítě, které znal z rodného města. Přebral jeho identitu a z pocitu síly a moci, který tím získal, byl takřka opilý. Utekl z domova a od té doby kradl životy jiných. Věděl o sobě, že on sám byl slabý a zbabělý, a ta pravda se mu hnusila. Raději žil životy svých obětí.

Občanská válka

14 BBY

Byl lapen imperiálními silami nad mrtvým tělem své další oběti. Byl odsouzen na doživotí v pracovním nápravném táboře na Fisupu VI. Ani imperiálové však netušili, že je měňavec. Několik let živořil sám v táboře, nikdo jej neměl rád a on sám se utápěl ve své zbabělosti.

10 BBY

Někdy během tohoto roku k němu došla šeptanda, že jistý Wookiee plánuje vzpouru a útěk. Při těžbě úmyslně způsobil sesuv, během zmatku zabil Gurrgura, člena rebelující skupiny, a přebral jeho identitu i místo ve skupině, aby se dostal pryč.
V kruhu nově nabytých spolubojovníků se opíjel pocitem bezpečí, a tak si ponechal identitu Gurrgura a zůstal s nimi.

9 BBY

Jako Gurrgur trávil spoustu času na základně v Nirgorově asteroidovém pásu, pracoval pro Tetragon a účastnil se mise na Ronttoro III.

8 BBY

Situace se změnila, když jim po osvobození mistra Denyzze z Lictoru začalo na paty šlapat nejen Impérium v čele s vytrvalým inkvizitorem Honndarsem, ale také nezávislí námezdní lovci. Jeden z nich, Mabor, na skupinu zaútočil a On během potyčky přišel o ledvinu. Začal pochybovat o síle své skupiny a raději se od ostatních oddělil. Našel a zabil imperiálního důstojníka jménem Komorr Ferdeng, kterému ukradl identitu. I tak byl však lapen Honndarsem a dobrovolně se k němu přidal.
Honndars v něm uviděl nově nabytou výhodu. Podrobil ho ukvapenému, ale dostačujícímu výcviku, ale do temného labyrintu jej nevpustil. On byl přesvědčen, že skrze temnou stranu Síly dosáhl síly a odvahy, která mu celý život chyběla. Ani tak se ale nikdy nevrátil ke své pravé podobě a identitě, kterou byl stále znechucen.
Honndars poslal Ona, aby vyhledal skupinu a posílal mu zprávy o jejich pohybu a plánech. To se mu podařilo a v podobě Gurrgura se na Unkanu 2 chvíli učil užívat Sílu a dokonce si pod vedením mistra Denyzze zhotovil vlastní světelný meč. Celou dobu ale přemýšlel, jak skupině co nejúčinněji škodit. Jako prvního si vytipoval Sadina, kterému vždy záviděl jeho odvahu a cílevědomost, a zradil ho jako prvního. Honndars ho díky zradě zajal a po dlouhém a zarputilém mučení zlomil jeho vůli a přetáhl ho na temnou stranu Síly.

7 BBY

Skupina byla po ztrátě Sadina velice opatrná, a tak On neměl možnost posílat aktuální zprávy o Denyzzově poloze. Jedi byl stále v pohybu a nesetrvával dlouho na stejném místě. On alespoň využil situace a nechal se od Denyzze učit tajemství Silových iluzí. Podařilo se mu nahlodat Jerga a postupně jej přetáhl na svou, temnou stranu.
Mistr Jedi nakonec během pobytu na Dul'Paku odhalil, kdo ve skutečnosti On je. Měňavec na sebe vzal podobu Ferdenga a pokusil se Denyzze zabít. Neúspěšně, byl poražen a zbaběle utekl jen díky pomoci Jerga. Aby aspoň trochu potěšil svého mistra, uskutečnil ukvapený Jergův plán na zajmutí skupiny v Maritomarově poli. Plán opět selhal a On musel dopravit raněného Jerga do nemocnice na Orminu. Puntičkářský Honndars byl zklamán dalším nezdarem a za trest Ona uvěznil do stázového pole ve svém paláci na Ugiva Cortax.

6 BBY

Po smrti Honndarse a po několikaměsíčním vězení byl propuštěn a osvobozen inkvizitorem Rodennyelem Tonewym, kterému slíbil svou věrnost. Dostal oficiálně status imperiálního inkvizitora a stal se Rodyho přisluhovačem. Jeho nadřízený mu nakázal, aby našel skupinu a zajal muže jménem Kody-Kann Tonewy.
Skupinu vystopoval na Yaga Minor. Zde přebral velení imperiálního komanda, se kterým se vydal zaútočit na skupinu. Podařilo se mu to a dokonce ji rozdělil na dvě části. V zapadlých uličkách s komandem dostihl jednu část, Kody-Kanna, Paccla a jemu neznámého Verpina Xinga. V nastalém souboji zemřel Pacclo pod palbou z blasterů, Xinga On přetnul v pase a Kodyho porazil v souboji na meče. V okovech ho následně odvezl z planety a Xinga ponechal na místě svému osudu.
Pro Lorrdiana připravil drsné mučení, až se jeho vůle podvolila a propadl temnotě. On jej poslal na průchod Temným labyrintem, aby posílil Kodyho pouto s temnotou. Jeho plán ale selhal – Kody se průchodem labyrintem paradoxně vrátil ke světlu, v souboji Ona porazil a utekl, což se mu podařilo s pomocí ostatních ze skupiny, kteří jej přiletěli zachránit.

O několik týdnů později dostal od svého pána souřadnice planety Bwyrgen, na kterou se měl vydat a podrobit si skupinu.
Planetě vládla stará a mocná sekta uctívající temného boha Urumurose, která byla sice věrná Impériu, ale ve skutečnosti byla spící hrozbou. Hned jak On přiletěl, dle příkazu Rodyho využil imperiální jednotky ze sousední planety Herto Pat a zaútočil na sídlo sekty. Imperiální jednotky pevnost dobyly a On ve vzniklém zmatku pronikl do tajného komplexu pod pevností.
V trůnním sále Di-Bonů se zalekl brutální moci temné strany, když spatřil, co udělala s Wyrrgym, a nakrátko se přidal v boji proti nohsledům sekty na stranu skupiny. Sám zabil Nurrise Taltapese.
V průběhu bojů byl více a více vyděšený Wyrrgyho běsněním a uvědomoval si obrovské riziko, kterému se vystavoval, když se snažil tuto skupinu porazit, ba dokonce s ní být. Zbaběle zaútočil na Xinga, zabil ho a jeho tělo vhodil do lávy. Sám přebral jeho identitu, aby se mu podařilo vyskočit z toho šíleného kolotoče.
Po útěku Wyrrgyho skupina zjišťovala ztráty. On v podobě Xinga oznámil ostatním, že Ferdenga porazil v souboji a jeho tělo zmizelo v magmatu. Poté se s ostatními pod svou novou identitou nepoznán rozloučil a utekl jak od skupiny, tak od svých závazků vůči Rodymu.

6-0 BBY

V následujících letech se potloukal po Vnějším okraji, vystřídal několik dalších identit a nakonec se roku 3 BBY usadil na plantě Jedha. Když se dne 5. 3. 0 BBY na obloze objevila Hvězda smrti, byl zrovna v dobré náladě a pod vlivem smrtyček, takže varování Síly bral jen jako bad trip, při kterém utekl z města.
Díky tomu tak sice přežil výstřel, který srovnal se zemí chrámové město, ale následné kataklyzma ho pohřbilo pod tunami suti a on tam pak po několika dnech bídně zhynul.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License