Okamar

Okamar byla planeta v Neznámých regionech. Nacházela se na ní velká ložiska nespecifikovaných surovin a vládla tam krutá byrokracie, ale přesto byla technologicky dost vyspělá na to, aby vystavěla četné skyhooky. Nejoblíbenějším planetárním pivem byl Vogon.

Historie

Někdy po roce 19 BBY dorazili na planetu imperiální průzkumníci a podařilo se jim s vládou vyjednat oboustranně výhodnou dohodu: okamarští budou těžit suroviny a prodávat je přednostně Impériu a to si je za odměnu nepodmaní silou.
Roku 0 ABY tam zavítal Voh-Jin Sanseator Misto a byl při zkoumání tamních historických památek zatčen. Měl být předán Impériu, ale Deek uplatil úřady, poslal na planetu Blaster Babes a později i někoho kompetentního a k předání sice došlo, ale vězeň byl krátce nato osvobozen. Následně došlo v hlavním městě k nějakým inkvizičním čachrům, kterým nikdo nerozuměl, na které neexistoval vhodný formulář a po kterém zmizely všechny záznamy z kamer, a tak mohla žít tamní společnost zase v klidu dál.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License