Okamar

Okamar byla planeta v soustavě Óká v Neznámých regionech. Měla dýchatelnou atmosféru, nudné klima a obíhala kolem žlutého slunce. Nacházela se na ní velká ložiska hliníku a vládla tam krutá byrokracie, ale přesto byla technologicky dost vyspělá na to, aby vystavěla četné skyhooky. Nejoblíbenějším planetárním pivem byl Vogon, prakticky veškerá ekonomika se točila kolem výroby a vývozu agrinia.

Historie

Planeta byla poprvé objevena v roce 1019 BBY, a to náhodou, když pašerácká loď při úniku před spravedlností provedla nedokonale předpočítaný hyperprostorový skok. Na oběžné dráze posádka provedla nejnutnější opravy a při zkusmém skenování povrchu jim snezory nahlásily nezanedbatelná naleziště beskaru. Pašeráci se nadšeně vrátili do civilizovaného vesmíru, díky vidině obrovského bohatství rychle vyhecovali kolonizační výpravu a dostali na planetu v Neznámých regionech prvních sedm tisíc horníků i s prefabrikovanou výbavou.
Kolonisté krátce po rozbití prvních stanů zjistili, že se v zemi žádný beskar nenachází a že šlo o chybu špatně nakalibrovaných senzorů, ale protože byli příliš hrdí a našli aspoň slušná ložiska hliníku, zůstali. Těžili hliník a další minerály, vyráběli agrinium a z něj nejrůznější věci a rozvinuli byrokratický aparát, který měl do budoucna všechna měření pečlivě prověřit, aby se podobná situace už neopakovala. Navzdory tomuto přístupu se tam životní úroveň pomalu zvedala, do horní atmosféry byly vztyčeny skyhooky k jednoduššímu nakládání materiálu a obyvatelstvo se postupně rozrůstalo.
V roce 17 BBY dorazili na planetu vyslanci Impéria a podařilo se jim s vládou vyjednat oboustranně výhodnou dohodu: okamarští budou suroviny i součástky prodávat přednostně Impériu a to si je za odměnu nepodmaní silou.
Roku 0 ABY tam zavítal Voh-Jin Sanseator Misto a byl při zkoumání tamních historických památek zatčen IDNRA. Měl být předán Impériu, ale Deek se o tom včas dozvěděl, uplatil úřady, poslal na planetu Blaster Babes a později i někoho kompetentního a k předání sice došlo, ale vězeň byl krátce nato osvobozen. Následně došlo v hlavním městě k nějakým inkvizičním čachrům, kterým nikdo nerozuměl, na které neexistoval vhodný formulář a po kterém zmizely všechny záznamy z kamer, a tak mohla žít tamní společnost zase v klidu dál.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License