Ohař

CC-7830, známější jako seržant Ohař, byl klonovaný velitel přidělený k posádce venatoru Agler. Pod jeho velení spadali vojáci Čmuchal, Luigi, Stopař a Terč.

Historie

Klonovací nádrž na Kaminu opustil v roce 29 BBY a okamžitě byl zapojen do tréninkového programu klonových důstojníků. Dokončil ho v posledním roce války klonů, načež byl jako posila poslán na jeden z venatorů pod velením generála Con-Denyzze a tam se stal členem jednotky, které velel Wyrrgy. S ním se účastnil hlídkování podél Trellenské obchodní trasy a i když se nedostal do akce, spřátelil se aspoň při cvičeních s ostatními klony na palubě, například s celým týmem Tango-12.
Krátce před bitvou o Kachirho se na Agleru dostal ke Kashyyyku, kde s Wyrrgym přistál na okraji Tyrvrarru a o pár chvil později se účastnil útoku na otrokářský tábor. Společně se zbytkem jednotky a wookijskými bojovníky se do toho pořádně opřeli, otrokáře rozstříleli na cucky a zachránili nespočet místních, načež je Wyrrgy poslal na průzkum okolí. Ohař provedl rekognoskaci nejbližšího okolí, nezjistil nikde přítomnost jednotek Konfederace a o hodinu později to přesně podle rozkazu ohlásil Wyrrgymu. Ten se však plně věnoval organizování domobrany, poslal klony na delší průzkum, odjel na Zuluře ke Kachirhu a na své věrné vojáky zapomněl.
Ohař následoval rozkaz a během pobytu v Zemi stínů se dostal tváří v tvář vzrostlé gerrace, která na něj zaútočila. Ohař byl strašlivě zraněn, ale s podporou zbytku týmu se mu podařilo predátora zahnat. Naneštěstí pak omámen bolestí šlápl na čelistnatku, která ho k hrůze všech přihlížejících okamžitě zabila a začala i s brněním trávit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License