Ogoroo

Ogoroo byl Wookiee z Kashyyyku, šaman, který vycvičil Uwaccu a který se krátce po vydání rozkazu 66 účastnil sněmu náčelníků.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License