Oblačné město

Oblačné město byla obrovská obytná a těžební platforma vznášející se v obyvatelné zóně plynného obra Bespinu, 60 000 kilometrů nad povrchem planety.

Historie

Postavili ho někdy před rokem 400 BBY Ugnaughtové propuštění z otroctví, kteří měli pro svého bývalého pána výměnou za svobodu těžit plyn tibanna, a záhy poté se tam nastěhoval Hutt Rampa, který si tam začal budovat zločineckou organizaci. Bylo to zdaleka největší město na planetě, s populací přes pět milionů obyvatel, převážně lidí, Ugnaughtů a Zeltronů z klanu Brannigan.
Nacházely se tam bary Barvy duhy a Výpařovna a nějaký čas i Černá díra. Během svého působení na planetě tam bydlel pozorovatel Champbacca a na okraji chudinské čtvrti stál palác, z nějž vládl Rampův nástupce Zorbo.
Rok po bitvě o Yavin ho v partii sabaccu od administrátora Dominica Raynora vyhrál Lando Calrissian.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License