Oblačné město

Oblačné město byla obrovská obytná a těžební platforma vznášející se v obyvatelné zóně plynného obra Bespinu, 60 000 kilometrů nad těžce neobyvatelným povrchem. Bylo to zdaleka největší město na planetě, s populací přes pět milionů obyvatel, převážně lidí a Ugnaughtů. Nacházely se tam bary Barvy duhy a Výpařovna a nějaký čas i Černá díra, na okraji chudinské čtvrti stál palác.

Historie

Dostavěli ho v roce 401 BBY Ugnaughtové propuštění z otroctví, kteří měli pro svého bývalého pána výměnou za svobodu těžit plyn tibanna, a krátce poté se tam nastěhoval Hutt Rampa, který si tam začal budovat zločineckou organizaci.
Během svého působení na planetě, mezi lety 59 a 35 BBY, tam bydlel pozorovatel Champbacca, který nejprve sesadil Rampu a pak se snažil zredukovat vliv Černého slunce, po jeho odchodu se stal nepsaným vládcem tamního podsvětí Rampův nástupce Zorbo.
Rok po bitvě o Yavin ho v partii sabaccu od administrátora Dominica Raynora vyhrál Lando Calrissian.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License