Oarlig

Oarlig byla vlhká planeta v Huttském prostoru. Byla plná močálů, přesličkových pralesů a baheních jezírek, v nichž se velmi dařilo nejen domácím divokým prasatům, ale také Huttům, kteří ji s oblibou navštěvovali rekreačně.
Na tamních ostrovech se nacházelo několik bažinných měst a lázní, palác Hutta Anarada a vařilo se tam pivo Kanec.

Historie

Přinejmenším celé první století před bitvou o Yavin spadala planeta do sféry vlivu Hutta Anarada a ten tam nejen nechal postavit jedno ze svých nejoblíbenějších sídel, ale taky provozoval tamní hotely, z nichž mu plynuly nemalé částky.
Dne 4. 3. 4 BBY tam však byl při osvobozování zajatého Wyrrgyho zabit Regidem. Palác zůstal nějakou dobu nevyužitý a planetu nikdo neřídil, ale o rok později se toho ujal Deek, který převzal Anaradovu organizaci, vyhnal všechny šlusáky a zasadil se o obnovu tamního turistického ruchu dřív, než si mohl planetu nárokovat nějaký nový zloduch.
Začátkem roku 1 BBY se tam na Cortesiovy náklady přesunula menší komunita Chadra-fanů z Jereku, mezi nimi Kashym. Tato komunita se harmonicky integrovala do společnosti a už po půl roce byli považování za natolik aklimatizované, že si jich nikdo moc nevšímal.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License