Oarlig

Oarlig byla planeta v Huttském prostoru, na které měl své letní sídlo Anarad.
Dne 4. 3. 4 BBY tam byl Anarad zabit Regidem při osvobozování zajatého Wyrrgyho.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License