Oarlig

Oarlig byla vlhká planeta v Huttském prostoru. Byla plná močálů, přesličkových pralesů a bahenních jezírek, v nichž se velmi dařilo nejen domácím divokým prasatům a krokopírům, ale také Huttům, kteří ji s oblibou navštěvovali rekreačně.
Na tamních ostrovech se nacházelo několik bažinných měst a lázní, palác Hutta Anarada a pivovar Kanec.

Historie

Planeta byla Huttům známa již několik tisíc let před bitvou o Yavin, a to jako rekreační středisko i svět, který často mění majitele.
V roce 80 BBY získala planetu organizace Anhur Hutta Anarada, který nejen pokračoval v provozování tamních hotelů, z nichž mu plynuly nemalé částky, ale také si tam nechal postavit jedno ze svých nejoblíbenějších sídel.
V roce 14 BBY tam přistál Wyrrgy s lodí White Fang a byl Anaradem zrazen.
Dne 22. 2. 4 BBY tam byl při osvobozování zajatého Wyrrgyho zabit Regidem jak Anarad, tak i Sivrak. Palác zůstal nějakou dobu nevyužitý a planetu nikdo neřídil, ale o rok později se toho ujal Deek, který převzal Anaradovu organizaci, vyhnal všechny šlusáky a zasadil se o obnovu tamního turistického ruchu dřív, než si mohl planetu nárokovat nějaký nový zloduch.
Začátkem roku 1 BBY se tam na Cortesiovy náklady přesunula menší komunita Chadra-fanů z Jereku pod vedením Kashym. Tato komunita se harmonicky integrovala do společnosti a už po půl roce byli považování za natolik aklimatizované, že si jich nikdo moc nevšímal, ač jich bylo opravdu hodně.
10. 8. 0 ABY se tam na Deekovo pozvání přesunula část posádky Jolly Jedie, aby v Kančím hnízdě pokračovala v plánování operace Trebuchet, a po úspěšné akci tam prakticky celé září probíhaly bouřlivé oslavy. V následujících měsících tam pak došlo k prudkému rozvoji pivovarnictví a lihovarnictví a tamní Chadra-fané začali uctívat chlupaté bohy.
13. 4. 1 ABY navštívil planetu Zothar Hanak, který rychle infiltroval zaběhlý pivovar a úspěšně zakončil svou misi. Hospodářství planety tím nijak neutrpělo a brzy se vrátilo do normálu.
20. 4. 1 ABY byl asi den cesty severně od Kančího hnízda zdolán a pojmenován kopec Párák.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License