Nyar Vitthar

Nyar Vitthar, za svobodna Nyar Gaato, byla Togruta ze Shili, snacha Ayi Vitthar, matka Cae a Lo'zeka a babička Emily. Byla nadmíru atraktivní a ambiciózní, k její smůle však ne moc praktická.

Historie

Narodila se v roce 61 BBY v jednom z měst a tedy do rodiny, která neuznávala tradiční togrutí kočování. Ani v nejmenším jí to nevadilo, plně si užívala výdobytky moderní civilizace a snila o tom, jak bude cestovat po galaxii. Na to však byla rodina příliš chudá a Nyar neměla žádný jednoduše zpeněžitelný talent, a tak se chytila příležitosti v podobě perspektivního samečka. Ačkoliv jeho matka protestovala a několikrát se je snažila rozeštvat, Nyar vytrvala, čajového plantážníka a obchodníka si vzala a zanedlouho se do něj dokonce skutečně zamilovala.
Z toho, jak její prvorozený syn pobíhá po plantážích, sice moc nadšená nebyla, ale nebránila mu v rozletu a když její muž přišel s nápadem přestěhovat se někam dál a rozšířit čajové impérium, horlivě ho v tom podporovala. V roce 34 BBY se tak přestěhovali na Generis, k její smůle i s tchyní, a i s dalším dítětem se jim tam náramně dařilo.
Když planetu v prvním roce války klonů obsadili žoldáci a Cae se ztratila, Nyar z toho byla na prášky a ani Ayino ujišťování, že vnučku viděla ve snech, příliš nepomáhalo. Uklidnila se až ve chvíli, kdy od Cae dostali dopis z nějaké školy, ale i pak měla často nutkání ji letět zachránit. Zbytek okupace přečkala relativně v klidu, osobně pak poděkovala rytířce Jedi Nikki za osvobození planety a hůř snášela až nástup Impéria, respektive s ním souvisejících ekonomických změn.
Celá rodina se právě kvůli zhoršené ekonomické situaci v roce 14 BBY vrátila na Shili, z čehož Nyar velkou radost neměla, ale nebylo zbytí. Cae se navíc pořád nevracela a Lo'zek se po pár měsících vrátil na Generis, takže se o obnovu poněkud zpustlé čajové plantáže pokoušela sama s manželem a ne v moc dobré náladě.
Když její muž v roce 6 BBY zemřel, viditelně to s ní otřáslo, začala rychle chřadnout a jen o několik měsíců později zemřela také.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License