Nurris Taltapes

Nurris Taltapes byl člověk z rodu Taltapes a ve své době jeden z nejvýše postavených členů sekty K'sulmatha. Využíval ji k získávání větší moci a bohatství a byl pro to schopný udělat cokoliv, včetně vraždy členů vlastní rodiny. I když jeho schopnosti ovládat Sílu nebyly nijak závratné, byl cvičen nejen v temné magii, ale i v šermu se světelným mečem, a byl také velmi schopný obchodník a ekonom.

Historie

Nurris se narodil se v roce 77 BBY na Bwyrgenu jako dědic rodu Taltapes a už v útlém věku byl zasvěcen do chodu sekty.
Roku 74 BBY dostal mladšího bratra Skwee-Rooa, se kterým měl spíše chladný vztah. Žil si jako aristokrat a využíval výhod, které z toho plynuly, a tak zůstal jako opařený, když jeho otec díky špatným investicím prodělal obrovské bohatství na galaktické burze. Na rodné planetě to nemohlo rod nijak ohrozit, neboť tam měli de facto neomezenou moc, ale utrpěla jejich čest a pověst brilantních obchodníků, na které si zakládali. Nurris tedy zanechal blbnutí s mečem a vrhl se na studium něčeho, co mu bude dle něj více prospěšné.
Úspěšně vystudoval ekonomii na Scipiu a obchodní akademii na Cato Neimoidia a vrátil se domů. Tam se střetlo jeho ego s tím otcovým a nedělalo to dobrotu. Roku 45 BBY Nurris svého otce zavraždil, šikovně se zbavil svého bratra a pak, když už mu nikdo nestál v cestě, začal rodinný byznys řídit sám.
S nástupem Impéria vycítil příležitost a roku 16 BBY vyjednal dohodu o spolupráci, v jejímž zájmu poskytl planetu Herto Pat k vybudování imperiální základny pro stálou vojenskou posádku a jako výchozí bod k expedicím do Neznámých regionů, z čehož pro sektu a hlavně pro něj tekly obrovské peníze.
V následujících letech finančně podporoval sektu a Arschenův výzkum Massassiů, i když si nikdy pořádně neuvědomoval přítomnost a sílu Urumurose. Měl v plánu někdy v budoucnu zabít Konnse Di-Bonu a převzít kontrolu nad celou sektou a armádou.
Dne 17. 5. 6 BBY měly být slavnostně odhaleny výsledky jejich dlouholetého snažení vytvořit armádu Massassi, když se o rozruch postarala skupina drzého plebsu. Nurris při tom dostal zprávu od svých lidí, že k sídlu se blíží výsadkový člun Impéria, kterému šel naproti, a dozvěděl se, že vojáci pod velením Ona chtějí převzít výtržníky. Povolil jim tedy vstup, doprovodil je do hlavní síně a myslel si, že si tím u Impéria šplhne. Netušil, že Konns se nebude chtít zajatců vzdát, nakonec otočí svůj hněv i na imperiály a až na Ona je nechá zmasakrovat Massassii. Vypadalo to, že je po všem, ale jeden Wookiee poznal v jedné z trofejí, která byla v sále, svého bratra, propadl běsu a začala mela, kde se to začalo rubat. Nurris se chtěl vytratit, ale On mu podřízl hrdlo příborovým nožem, zatímco měl stále okovy na rukou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License