Nowen Aisling

Nowen Aisling byl Miraluka z rodu Aisling, otec Sagwen Aisling, Banany Brannigan a dalších.

Historie

Narodil se někdy kolem roku 72 BBY na planetě Alphereidies a byl přímým potomkem Aywen Aisling, rytířky Jedi z dob sithských válek, nicméně přímo u něj se zvýšená citlivost na Sílu nikdy neprojevila. Na domovské planetě dlouho živořil jako knihovník, první dcery se zbavil díky intervenci hraběte Dooku, žena ho opustila a on krátce po skončení války klonů chytil druhou mízu a vyrazil na pangalaktický tah. Během něj zavítal mimo jiné na Sulon, kde sbalil Becky Brannigan1 a odkud zdrhl dřív, než se dozvěděl, že bude znovu otcem2. Svůj životní styl nezměnil ani pak, pořídil si ještě pár dětí s několika krátkodobými manželkami3 a nakonec ho někdo zastřelil, dost možná kvůli tomu.
Pár let po rozpadu enklávy na Miu Leptonis IV se ale stihl setkat se svou první dcerou a něco málo si vyříkali4.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License